Online poradna

Otázka:

Dovolená jednatele

Ve smlouvě o výkonu funkce jednatele jsme sjednali nárok na 25 dnů dovolené. V říjnu 2020, bylo evidováno 20 dnů dovolené. Uzavřeli jsme dohodu o ukončení mé funkce jednatele k 31-12-2020. Žádal jsem proplatit 20 dnů dovolené. Mimo odstupného jsme dohodli, že s.r.o. proplatí 10 dnů dovolené a 10 dnů bude vybráno. V listopadu jsem onemocněl. Z tohoto důvodu jsem 10 dnů dovolené nečerpal. s.r.o. proplatila podle dohody 10 dnů. Zbývajících 10 dnů odmítá proplatit s odkazem na uzavřenou dohodu. Domnívám se, že v tomto případě, se postupuje podle §266 zákona 513/1991 o projevu vůle. Předem děkuji za Vaši zprávu. S pozdravem a přáním pevného zdraví Václav Š
Odpověď:

To byste se měl obrátit na právníka a ne na daňovou poradnu.

Smlouva o výkonu funkce nepodléhá zákoníku práce.

Pojem "dovolená", "vybrání si dovolené", "proplacení dovelené"  jsou pojmy používané v zákoníku práce v souvislosti s pracovněprávním vztahem.

Co jste pojmem "dovolená" měli na mysli v jednatelské smlouvě se dá těžko odhadnout. Ale pokud měla společnost více jednatelů, pak by se dalo interpretovat, že po tyto dny měl veškeré povinnosti jednatele povinnost za vás obstarat jiný jednatel. 

Nevím, jak se u výkonu funkce dá posoudit, kdy jednatel vybírá dovolenou a kdy ne, když smlouva o výkonu funkce nespecifikuje žádnou "pracovní dobu". Jednatelem jste 24 hodin 365 dní v roce, i když po některou dobu konáte činnost s firmou nesouvisející a i když jste nemocný.

Citovaný obchodní zákoník již 7 let neplatí.

Projevem vůle druhé strany bylo vyplatit vám 10 dní, kdy jste nevykonával činnost jednatele a tuto vůli druhá strana splnila.

Projev vůle, že by Vám druhá strana něco proplácela, když budete nemocný, jsem mezi řádky vašeho dotazu nevyčetl. pb