Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 7 výsledků se štítkem pracovní vztahy (a švarcsystém)
Jaká smlouva na brigádu  01.10.2018
Našel jsem si brigádu a jedná se o pravidelný rozvoz jídel. Nejsem OSVČ, jsem důchodce. Jakou mám sepsat smlouvu? DPP nebo příkazní smlouvu? Kolik si můžu vydělat, abych nemusel platit soc a zdrav pojištění? Jsem přihlášený v systému jejich firmy a vidím tam, kolik jsem ten den vydělal a vidí to i jejich firma a tak nemohu nic nepřiznat. Děkuji za odpověď. PetrK
Zobrazit odpověd

Zdanění nezaplaceného švarc-systému  05.04.2018
Dobrý den.. V roce 2017 jsem byl 3 měsíce zaměstnán na živnostenský list, OSVČ.. Jenomže jsem si nevydělal ani korunu, jelikož jsem byl oklamán a okraden údajným zaměstnavatelem.. Byl jsem na OSVČ v ČR ale jezdil jsem do německa.. A tudíž se chci zeptat, když jsem nevidělal ani korunu, musím podávat daňové přiznání ?.. Vlastně totiž nemohu přiznat žádnou daň z příjmů, když jsem žádný příjem neměl.. Předem mnohokrát děkuji za odpověď.. Schneider Dan
Zobrazit odpověd


Financování školení dodavatele  12.02.2018
Dobrý den, chci se zeptat ohledně obchodního zástupce. Firma chce vyslat obchodního zástupce, který pracuje pro firmu na IČO na školení do zahraničí. Kdo bude toto školení hradit? Firma, která vysílá pracovníka? Nebo si to musí zaplatit obchodní zástupce sám a v tomto případě, může to firmě vyfakturovat? Děkuji, Petr Odstrčil
Zobrazit odpověd

Práce společníka pro společnost  22.01.2018
Dobrý den, z důvodu daňové optimalizace bych rád přenesl současné podnikaní OSVČ do SRO. Situace nyní: OSVČ, skutečné výdaje, kvartální plátce DPH. Většina mých zákazníků jsou plátci DPH, přes moji osobu proteče relativně velký obrat, ze kterého mám cca 15% odměnu za práci, proto se mi žel nevyplatí paušální výdaje (a obrat je vyšší než 600 /1 200 tis). Jde o reklamu na internetu, poradenství kolem webů apod. Rád bych založil SRO, kde budu jediný společník a jednatel. Jde mi o to, zda je v pořádku a legální: 1) odměňovat se za výkon funkce do 2 499 Kč / měs 2) zaměstnat sám sebe na zkrácený úvazek za minimální částku (dejme tomu 5-8 000 Kč / měs hrubého) 3) vyvést peníze na dohodu o provedení konkrétní (a jiné) práce než v úvazku (několikrát do roka a do 10 000 Kč/měs) Fakturovat v sro budu činnosti, kde je velké procento výdajů - tedy kdy většina proteče na reklamu. Četl jsem zdejší fórum a viděl jsem možné výklady u DPP a sebe sama, pokud ale budu zaměstnávat sám sebe na HPP nebo i poloviční úvazek, je dle mě situace stejná jako u DPP (podřizovat se sám sobě, role nadřízený/podřízený, závislost práce apod) Chtěl bych zůstal i OSVČ a přejít na výdajový paušál - fakturoval bych tady jen situace, kde jsou minimální náklady (poradenství kolem webů, konzultace apod). Takto bych měl při stejném obratu ušetřit několik desítek až stovek tisíc ročně na ZP,SP. Děkuji za odpověď. Ram
Zobrazit odpověd


Odměňování trenéra  04.01.2018
Dobrý den, jsme sportovní klub, který zaměstnává trenéry na DPP. Přišel k nám nový trenér, který u jiného klubu pracoval na základě Smlouvy o trenérské činnosti,uzavřené podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Ve smlouvě se mimo jiné říká: Předmět smlouvy-Trenér provádí níže definovanou trenérskou činnost pro SK na základě svého členského vztahu. Tuto činnost nelze zajistit osobami v pracovně právním vztahu s ohledem na její povahu, zejména pokud jde o nemožnost stanovení přesného rozvrhu pracovní doby, o nepravidelnou a příležitostnou potřebu jejího zajištění atd. Dále je tam uvedeno: Povinnosti SK- SK se zavazuje, že za činnost podle čl. II poskytne trenérovi odměnu ve výši 3500Kč za období září, říjen a listopad. Sjednanou odměnu bude SK trenérovi vyplacena nejdéle 30.11.2017, a to na základě trenérem předloženého a SK odsouhlaseného soupisu provedené činnosti. Trenér bere na vědomí, že je povinen tento příjem zdanit dle příslušných právních předpisů. Poznámka-Příjem z této činnosti lze podřadit pod tzv. ostatní příjem z příležitostné činnosti dle §10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmu, a to za podmínky, že se bude jednat o ojedinělou činnost. Takový příjem je osvobozen od daně z příjmu, pokud za rok nepřesáhne částku 30 000Kč. Nebude-li se jednat o ojedinělou činnost, pak se příjem posuzuje podle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmu jako příjem ze samostatné činnosti (příjem z výkonu nezávislého povolání). Tento příjem podléhá zdanění vždy. Prosím o posouzení, zda je možný takový postup při odměňování trenérů, moc se mi to nezdá. Případně jaká plyne pro nás odpovědnost, pokud si trenér bude svoje příjmy zdaňovat sám jak se píše v poznámce ( u nás se jedná o pravidelnou činnost)
Zobrazit odpověd