Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 37 výsledků v kategorii NNO - nestátní neziskové organizace se štítkem daň z příjmu (DP)
Povinnost podávat přiznání neziskové organizace  12.12.2013

Dobrý den,s nástupem dítěte do MŠ jsem se stala členkou a zároveň předsedkyní Unie rodičů při MŠ - což je občanské sdružení, sdružující rodiče dětí. Všichni platí jednorázový roční členský příspěvek ve výši 1200,- Kč za jedno dítě. Tyto peníze ( ročně - za školní rok - cca 130000,- Kč ) jsou určeny k hrazení různých akcí pro děti, výtvarných potřeb, výletů atd. Celá částka je ke konci školního roku vyčerpána. Chtěla bych se zeptat, zda máme povinnost podávat daňové přiznání. Vedeme si jednoduché účetnictví - příjmy,výdaje, případně darovací smlovy v případě darování určité částky přímo MŠ. Děkuji za odpověď. P M

Zobrazit odpověd

Daňové důsledky vstupného  02.12.2013

Dobrý den, připravujeme založení občanského sdružení a budeme otevírat soukromé muzeum cihel. Váháme, jestli nasadit nějaké vstupné nebo zda je nechat jako vstupné dobrovolné. Ráda bych se zeptala, co kvůli daním doporučujete, popř. jaké náklady by bylo možné účtovat. Náklady na pořízení cihel s kolky máme především za benzin při hledání, cihly moc nekupujeme, spíše sami sháníme. Šlo by alespoň formou dohody o provedení práce hradit náklady na identifikaci výrobců cihel? Popř. stejnou dohodou náklady na průvodce v muzeu např. jeden den v měsíci? Pokud bychom tedy sehnali nějaké peníze, jinak je jasné, že vše budeme dělat dobrovolně a za své. Děkuji.

Zobrazit odpověd

Změny daní 2014 pro SK a jiné neziskovky  01.12.2013

Dobrý den. Měl bych následující dotaz. Jsem předseda oddílu kulturistiky, který je stejně jako mnoho jiných oddílu součástí SK v našem městě. Posilovna je přímo v budově SK, kde se nacházejí i její kanceláře a také zde sídlí několik dalších oddílů sdružených v SK. Za poskytování prostoru platíme SK nájem. Nejsme ekonomický pronájem, takže za vstupné dále vybavujeme a obnovujeme zařízení které kupujeme od firem, takže DPH je placeno. Platíme pouze za uklid a za vedení cvičebních hodin, tyto symbolické částky (cca 1000 Kč) procházejí učetnictvím SK a tudíž jsou zdaněné. Jelikož jde vše na obnovu , nemáme žádný zisk. Nyní nám bylo sděleno, že podle nového zákoníku budeme mít za povinnost daně platit. Chtěl bych tedy vědět, jestli skutečně budeme muset platit daně, případně jestli se v případě darování veškerého vybavení SK bude vztahovat povinnost na SK. Děkuji za odpověd.

Zobrazit odpověd

dary sdružení přátel školy  29.11.2013

Při ZŠ, příspěvková organizace máme Občanské sdružení. Toto sdružení pořádá např. Dětský maškarní karneval, velikonoční a vánoční jarmark, vyhodnocení nejlepších žáků školy apod.Výtěžek z těchto akcí je příspěvkem Občanského družení. 1.V letošním roce máme dotazy od rodičů, že se nemohou zúčastnit vánočního jarmarku, ale rádi by škole přispěli finanční částkou na tuto akci. Jakým způsobem provést příjem a stačí dát potvrzení rodičům o výši částky a na jaké účely? Není potřeba vyhotovovat darovací smlouvu? 2. Dále máme dotazy z řad rodičů, že nechtějí zaplatit příspěvek 250,00 Kč do Občanského družení, ale rodič chce přispět tuto finanční částku třídě do které její dítě chodí. Z příspěvků od rodičů ve výši 250,00 Kč na školní rok, jsou hrazeny akce školy (např. vánoční jarmark, velikonoční jarmark, ceny na vyhodnocení žáků v závěru školního roku, nákup učebních pomůcek apod. Vždy se náklad hrazený z příspěvku obč. sdružení týká všech žáků školy.

Zobrazit odpověd

Cestovní náhrady u o.s.  25.11.2013

Občanské sdružení má příjmy ve formě daru, členové rady nemají žádné příjmy, pracují jako sdružení, jako dobrovolníci, ale chtějí si účtovat cestovní náhrady. Je to možné? Pokud ano bude se muset sdružení registrovat na FU k silniční dani? Je povinnosti sdružení registrovat se na FU k dani z příjmu? Děkuji Vlasta

Zobrazit odpověd


Zdanění zahraničních umělců  01.11.2013

Jsme příspěvková organizace zabývající se organizováním kulturních akcí (neplátci DPH). Občas u nás vystupují zahraniční umělci (např. z Německa či divadelní soubory ze Slovenska). Jsme povinni z jejich honorářů odvádět 15% srážkovou daň? Postoj FU je celkem nejasný. Jiná oslovená obdobná zařízení daň neodvádí, resp. nevědí, že by měly. Předpokládám, že základem daně je pouze honorář, nikoliv související náklady jako doprava a ubytování. Děkuji

Zobrazit odpověd

Darování práv resp. pohledávky  03.10.2013

Dobrý den, objednali jsme u grafika (OSVČ) tvorbu loga naší o.p.s. Po vzájmené spolupráci se grafik rozhodl nám loga vytvořit zdarma, bez protislužby (žádná reklama aj.) Na jaký předmět se v tomto případě dá uzavřít darovací smlouva, nedochází-li k darování "věci", ale autorského díla/duševního vlastnictví? Je řešením vystavení faktury a následné "zpětné" darování pohledávky? Jak potom takový dar/pohledávku zaúčtovat? Děkuji.

Zobrazit odpověd


Cestovné dobrovolníků a statutárů  09.08.2013

Dobrý den, prosím o vysvětlení: Jde o neziskovou org.- TJ. Platí i pro NNO to, že cestovné lze proplácet jen zaměstnancům? Jak je to s vyplácením cestovného stat. orgánům? Nemají odměnu, ale cestují, a to pro organizaci. Stejně tak někteří členové - jde o dobrovolníky, ale cestují ( a za své). Vyřizují legitimace hráčů aj. Je nějaká možnost jak jim cestovné zaplatit? TJ nemá žádné zaměstnance ani kontraktory z řad trenérů a činovníků, jsou to dobrovolníci. Předem děkuji za odpověď. N

Zobrazit odpověd


Zdanění příspěvků na odborná setkání  02.07.2013

Dobrý den, spolupracuji s občanským sdružením, které ve smyslu svých cílů chce pořádat odborná setkání zástupců firem pod vedením konkrétních odborníků. Jsou stanoveny příspěvky ze strany účastníků, které plně pokrývají náklady na danou akci (tj. pronájem konferenčních prostor, občerstvení, odměna pro daného odborníka apod.). Budou podléhat tyto příspěvky účastníků dani z příjmů? Pokud ano, za jakých podmínek by nepodléhaly? Děkuji za Vaši odpověď.

Zobrazit odpověd

Statutár a DPP  22.06.2013

Jsme obč.sdružení, vykonáváme pouze hlavní činnost v kultuře. Herci (nečlenové) nám své služby fakturují a sami si zdaňují. Předseda o.s. je zároveň herec, který hraje, za hraní ani za výkon předsedy mu žádná odměna vyplácena není. Protože ale na představení po celé ČR jezdí vlastním autem, chceme mu vyplácet cestovní náhrady tak, aby byly daňově uznatelné (přeci jen vytváříme nějaký zisk). 1. Můžeme s ním uzavřít dohodu o práci a cest.náhrady mu pak coby zaměstnanci vyplácet? 2.On ani žádnou odměnu nepožaduje, pouze ty cestovní náhrady, šlo by s ním uzavřít dohodu o práci bez finanční odměny? 3. A lze s ním vůbec dohodu o práci uzavřít, když je předsedou o.s., což je vlastně člen statutáru?

Zobrazit odpověd


Příspěvek na dopravu nezaměstnancům  05.06.2013

Dobrý den, jsme kuželkářský klub občanské sdružení, vedeme daň. evidenci formou pokladní knihy. Máme širokou základnu dětí, které vozí rodiče svými auty na různé turnaje. Chci vědět, jak nejlépe vykázat v UCE, že sdružení poskytlo cestovní náhrady např. 200 Kč na cestu členům sdružení nebo rodičům. Nemáme žádný majetek ani auta, tudíž nevím, zda by bylo vhodné dávat do UCE účtenky od nafty? Děkuji za radu. ZP.

Zobrazit odpověd

zdanění půjček v jednoduchém účetnictví  04.06.2013

Členové občanského sdružení půjčili občanského sdružení částku peněz na překlenutí nedostatku finančních prostředků. Na finančním úřadu (na rozdíl ode mě) si myslí, že by půjčka měla být zdaněna, tj. zahrnuta do příjmů ze zdanitelné činnosti. Občanské sdružení účtuje v soustavě jednoduchého účetnictví. J

Zobrazit odpověd

Daňové povinnosti občanského sdružení  29.05.2013

Dobrý den, OS při své činnosti pořádá sportovní kurzy pro školy v rámci školních povinných aktivit. Jsou tyto příjmy z činnosti předmětem zdanění? OS má povinnost přihlásit se k dani z příjmů až ve chvíli, kdy dosahuje příjmů podléjhajících zdanění nebo ihned při zahájení své činnosti?

Zobrazit odpověd

Daňové povinnosti občanského sdružení  28.04.2013

Prosím o jednoduchou odpověď. Jsme občanské sdružení, které na akcích typu zábavy, hodové slavnosti, turnaje vybírá vstupné a provozuje bufet, ze kterého má fin.prostředky na svoji činnost. Dále dostáváme dot.tituly od obce. Ptáme se: jak zdanit příjmy a zda musíme mít živnostenský list na provoz bufetu, odpovědnou osobu a samozřejmě nájemní smlouvu? Zda vůbec můžeme prodávat alkohol (bez licence)?Osoby nemají zdr.průkazy, musí je mít? (prodáváme také jídlo, klobásy ap.). Zda máme podat daň.přiznání uvést nákupy zboží, uvést odměny prodavajícím. Děkuji moc za odpověď.

Zobrazit odpověd

Pracovní cesty vozidlem zaměstnance  10.04.2013

Jako nezisková org. nemáme prostředky na nákup dalšího služ.auta, proto naši zaměstnanci opakovaně využívají soukromá auta ke služ.jízdám. Proplácíme PHM+amortizaci dle zákona. Dotaz zní, zda je toto možné provádět soustavně, není-li nějaké omezení a zda amortizace nepodléhá dani ze strany zaměstnance (běžně až 15 jízd měsíčně, amortizace cca 1000,- až 2000,- měsíčně).

Zobrazit odpověd

Zdanění příjmů tělovýchovné jednoty  28.03.2013

Dobrý den, jsme tělovýchovná jednota (fotbalisti). Naše příjmy tvoří členské příspěvky účastníků, dotace (např. od obecního úřadu, fotbalového svazu) a platba za hostování našich hráčů u jiného klubu. Jsme povinni podávat daňové přiznání? Dosud jsme nepodávali - jsme osvobozeni. Ale slyšela jsem, že v r.2012 je nějaká změna? Prosím o radu, Děkuji. U

Zobrazit odpověd

Odovdy z odměn statutárních orgánů občanského sdružení  26.03.2013

Obč.sdružení vybírá členské příspěvky, jinou činnost podléhající dani neprovádí. Členové předsednictva dostávají nepravidelné odměny za činnost související s organizací OS. Je nutné jako obč. sdružení za tyto odměny odvádět odvody (daně, soc. pojišt., zdrav.pojištění)?

Zobrazit odpovědDaňová přiznání občanského sdružení  15.03.2013

Dobrý den. Předmětem dotazu jsou daně a daňové přiznání občanského sdružení zabývající se hudební produkcí a pořádáním koncertů.Příjmy sdružení byly z finančních darů,prodeje vstupenek na koncert a poskytnutí reklamy.Výdaje byly za honoráře kapel a zvukaře. Musím podávat daňové přiznání a co do něho musím vše zahrnout? Děkuji za odpovd s pozdravem M P

Zobrazit odpověd

Zdanění příjmů z fotbalu  15.03.2013

Dobrý den, jsme nezisková organizace - sportovní klub vedoucí jednoduché účetnictví a není nám jasné, jak účtovat příjmy ze sportovních utkání s ostatními sportovními kluby. ( Jedná se o fotbal) Jedná se o příjem zahrnovaný do základu daně ? V případě, že ano, lze do daň.uznatelných nákladů účtovat dresy, míče, apod. ? Děkuji Vám předem za odpověď. V B

Zobrazit odpověd