Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 61 výsledků v kategorii NNO - nestátní neziskové organizace se štítkem daň z příjmu (DP)
Cestovní náhrady u spolku  18.12.2014

Dobrý den, jsme spolek - pěvecký sbor, nemáme žádné zaměstnance a veškerou činnost související s provozem vykonáváme na bázi dobrovolnictví. K dopravě na koncertní vystoupení bychom rádi využili soukromých vozidel členů spolku. Nevztahuje se na nás proplácení cestovních náhrad podle ZP. Jak máme postupovat, aby nebyli naši členové škodní a aby se vše mohlo legálně zaúčtovat? Děkuji T

Zobrazit odpověd

Zdanění neziskové organizacce  17.12.2014

Dobrý den, jsme nezisková organizace na ochranu zvířat. Veškeré příjmy finanční a materiální jsou z darů, příspěvků a vlastních zdrojů, které lidé posílají na BÚ spolku nebo jsou předány osobně na dar. smlouvu. Tento rok překročily tyto příjmy 300 tisíc Kč a náklady jsou nižší než příjmy. Zdaňují se tyto příjmy spolku, když roční příjem je nad 300tisíc ? Jak máme chápat pojem čistý příjem ? Moc děkujeme za odpověď. V.P.

Zobrazit odpověd

Zdanění spolku  15.12.2014

Dobrý den, jsme spolek, jehož cílem je pomoci lidem se zdravotním postižením. Letos jsme pro tento účel pořádali festival, na který jsme získali peníze formou záštit, dotací a darovacích smluv. Výdaje byly na propagaci, koncert, občerstvení, nájem, drobný materiál apod. Zůstala nám určitá částka, kterou zřejmě letos již nevyužijeme a rádi bychom ji převedli na druhý ročník festivalu. Chtěli bychom se zeptat, zda budeme osvobozeni od daně a zda můžeme částku z darů převést aniž bychom z ní platili daň? Děkujeme za odpověď.

Zobrazit odpověd
Dotace u spolku  21.11.2014

Dobrý den, Nestátní nezisk.org. /spolek/ získal příspěvek na uchazeče- jeho mzdových prostředků. Smlouva je s Úřadem práce. Příspěvek činí měsíčně 11 000,--. Dle mého i tento příspěvek lze považovat za dotaci ze státní rozpočtu a proto by měl být tento příspěvek vyčleněn z předmětu daně na ř.101 DP, ale zároveň k němu i výdaje do výše dotace budou vyčleněny na ř. 40 DP. Je můj názor správný. Děkuji.

Zobrazit odpověd

zdanění spolku  21.11.2014

Dobrý den, jsme spolek zabývající se sportovní činnosti. Máme příjmy z členských příspěvků a pak už jen dary na činnost. Spolek byl založen letos v listopadu, výdaje budou realizovány až příští rok (sportovní soutěže), pokud již letos získáme nějaké finanční dary máme povinnost podat daňové přiznání? A druhý dotaz - pořádáme sportovní soutěže, kde účastníkům necháváme vyrobit trika s naším logem, pokud bychom tato trika nabídli i k prodeji - za vyšší cenu než je pořizovací, byl by to zdanitelný příjem? Tento příjem by byl použit na činnost spolku (v podstatě taková forma daru, kdy ale darující alespoň něco za svůj příspěvek dostane). Např. výroba trika 150 Kč, prodáme za 300,- a výdělek 150,- Kč bude použit na pořádání sportovní soutěže. ŽL na to doufám není potřeba. . .

Zobrazit odpověd

Přiznání a závěrka spolku  07.11.2014

Dobrý den, v létě jsme založili malý spolek a letos určitě nebudeme mít kromě několika malých darů (celkem ve výši několika tisíc) žádné jiné příjmy ani výdaje. Vím, že do roku 2013 bylo možné vykazovat tyto příjmy tak, že se podal dopis na příslušný finanční úřad, kde se napsalo, že na základě jistých paragrafů nemusí o.s. podávat daňové přiznání (k dani právnických osob) a stačilo to.

  1. Jak to bude vypadat za letošní rok? Je tato možnost zachována?
  2. Bude někde vzor tohoto dopisu? (osobně jsem našel vzor, jak toto sdělení mělo vypadat dle legislativy platné do roku 2013). Můžete mi prosím objasnit situaci?
  3. Také jsem se chtěl zeptat, když se sestavuje v jednoduchém účetnictví účetní závěrka, zda u tabulky o majetku a závazků se píše (jako u prvního roku fungování) stav majetku ke vzniku účetní jednoty (a ne jako na začátku daného roku) a pak na konci roku. U dalších roků to je vždy 1.1. a končí to 31.12. Je to možná hloupá otázka, ale rád bych v tom měl jasno. Děkuji. S pozdravem M B
Zobrazit odpověd


Darování služeb  21.10.2014

Dobrý den, jsme spolkem zabývajícím se zejména šířením osvěty v oblasti zdraví, který vznikl v roce 2014. Obchodní společnost má zájem vytvořit našemu spolku bezúplatně internetové stránky. Je třeba ve smlouvě o spolupráci (na vytvoření stránek) specifikovat hodnotu tohoto "daru" pro účely finančního úřadu a jak konkrétně je třeba hodnotu rozepsat? Může si následně obchodní společnost snížit o tuto hodnotu základ daně dle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů? A bude náš spolek osvobozen od daně z příjmu, když se jedná o bezúplatné plnění? Předem velmi děkuji za odpověď, V

Zobrazit odpověd

Odpisy budov částečně pronajímaných  10.10.2014

Jsme příspěvková organizace města s hospodářskou činností - hlavně dlouhodobé pronájmy. Do daňového přiznání uplatňujeme výši všech účetních odpisů (tj. z budov i věcí nad 40tis., resp. nad 60 tis.). Slyšeli jsme, že tyto odpisy uplatňovat nelze nebo lze jen uplatnit odpisy z částí budov, které pronajímáme. Děkuji.

Zobrazit odpověd


Povinnost podat přiznání  02.09.2014

Dobrý den, jsme příspěvková organizace (sociální služby), zřizovatelem je krajský úřad, nejsme plátci DPH. Našimi příjmy jsou pouze příspěvky od zřizovatele a příspěvky na péči od rodičů našich klientů. Jiné příjmy nemáme. Náš roční výsledek hospodaření bývá buď záporný nebo kladný max. do 20 tis. Kč. Jsme povinni podávat přiznání k dani z příjmu právnických osob? Děkuji.

Zobrazit odpověd

Dar na zhodnocení stavby pro děti  31.08.2014

Dobrý den, jsme občanské sdružení provozující lesní mateřskou školku. Vlastníme jurtu - stan, který máme jako zázemí. Kromě školky máme v jurtě i jiné aktivity jako jsou cvičení jogy, tvůrčí dílny atp. Nyní jsme obdrželi dar na novou dřevěnou podlahu. Částka je přes sto tisíc Kč. Zajímalo by mě, jestli budeme platit darovací daň či ne. Předem děkuji za odpověď. Hana G:

Zobrazit odpověd

Dar a snížení základu daně  30.08.2014

Dobrý den, jsme studentský spolek. Dostali jsme grant od Googlu. Jedná se o peníze ve formě kreditu v rámci jejich systému. Požadují po nás čestné prohlášení, ve kterém potvrdíme, že tento dar snižuje základ daně z příjmu právnických osob podle paragrafu 20, odstavce 8 zákon o daních z příjmů. Splňujeme tuto podmínku? Děkuji mnohokrát za odpověď. Hezký den. M. A

Zobrazit odpověd

Odměny správní a dozorčí rady  22.08.2014

Dobrý den. Jsme obecně prospěšná společnost. Se členy správní (nejsou statutárové) a dozorčí rady byly v r. 2014 uzavřeny příkazní smlouvy. Žádný z členů rady není zaměstnancem o.p.s..Ve smlouvě je uvedeno, že smluvená odměna je splatná do desátého dne každého následujícího měsíce. Domnívám se, že na základě této smlouvy převedu částku uvedenou ve smlouvě na účet člena rady. Nemusí člen rady vystavovat fakturu? Musí mít člen rady živnostenský list? Nebo se úplně pletu a odměna bude v o.p.s. zdaňována a bude odváděno SZ a ZP ? Děkuji za odpovědi. P.B.

Zobrazit odpověd


Spolek, účetnictví a daně  11.08.2014

Chceme založit občanské sdružení, které bude organizovat a zajišťovat akce pro děti jako jsou maškarní karnevaly, sportovní odpoledne, pálení čarodějnic, vycházky do přírody, branné hry - hledání pokladu atd. Předpokládáme vybírat i minimální vstupné na pokrytí nutných nákladů - pronájem KD, ozvučení, poplatky OSA, atd.. Při sportovních soutěžích vybírat startovné na přispění na odměny- ceny pro vítěze i poražené. Jaké musíme vést účetnictví a jestli se bude muset podávat daňové přiznání. Předem děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd

Zdanění neziskovek  02.08.2014

Dobrý den. Jsme občanské sdružení (rybáři) a vedeme podvojné účetnictví. Potřebovala bych poradit ohledně zdanění. Máme různé příjmy: z povolenek, z brigád, z rybářský závodů a plesů, finanční příspěvky např. na rybářské závody atd. Mám vést všechny tyto příjmy zvlášť (např. různé analytiky) a k nim výdaje (tytéž analytiky) a pak po spárování týchž analytik zdanit pouze tu činnost, která je zisková? Nebo mám vše vést dohromady a v případě zisku odvést daň, jejíž základ snížím o max. 300 tis. Kč? Např. výdaje na rybářské závody budu vést pod analytikou 501 100 a příjem ze startovného 582 100. Pak si vygeneruji všechny stovkové analytiky a zjistím, zda byla tato činnost zisková (daněná) či ztrátová (nedaněná).

Zobrazit odpověd

Dary spolku  30.07.2014

Dobrý den, chci se zeptat, zda mají od nového roku zapsané spolky povinnost platit daň z daru? Jsme spolek, který určitou část peněz dostává darem od obcí v regionu, peníze jsou určeny na aktivity obcí, které takto přispívají. Jsme povinni tyto dary danit? A jestliže ano, jakým způsobem? Mnohokrát děkuji za radu.

Zobrazit odpověd

Likvidace bytového družstva  30.06.2014

Dobrý den, po odkupu domu od Magistrátu bylo založeno Bytové družstvo a po prodeji bytů jednotlivým vlastníkům bylo založeno SVJ. Bytové družstvo vstoupilo do likvidace. Po provedení účetních úkonů v listopadu 2013 BD zaniklo. Bylo schváleno rozúčtování majetku na účtu BD fiktivním převodem peněz na jednotlivé členy SVJ, i když majetek byl jen převeden z účtu BD na účet SVJ. Účetní nám však oznámila, že rozúčtováním na jednotlivé členy SVJ nastal finanční příjem těchto členů, který je nutné zdanit. Je toto v pořádku? Vždyť na účet BD přispívali ti stejní lidé, kteří jsou nyní vlastníci bytů. Tak jen proto, že se peníze takto museli účetně vypořádat budou platit ze svých naspořených peněz daň? Děkuji za odpověď, V

Zobrazit odpověd

Zdanění poplatků spolku  30.06.2014

Dobrý den, jsme spolek - ZO svazu zahrádkářů a máme příjmy vybírané od členů - správní poplatek, poplatek do fondu oprav, poplatek za převod zahrady, zápisné, nájemné za zahrady. Nájem také platíme vlastníkům. Rozdíl mezi tímto nájemným podléhá dani z příjmu, členské příspěvky jsou osvobozeny od daně, ale co ostatní poplatky, které vybíráme od členů? U SVJ třeba poplatky do fondu oprav nedaníme. Děkuji za informaci. Čechová

Zobrazit odpověd


O.p.s. a veřejná prospěšnost  26.05.2014

Dobrý den. Jsme o.p.s. poskytující obecně prospěšné služby v oblasti sportu. V zakladatelské listině není vysloveně psáno, že nejsme založeni za účelem podnikání. Je zde pouze uvedeno, že obecně prospěšné služby nebudou poskytovány za účelem zisku. Naší hlavní - obecně prospěšnou činností je údržba a úprava sportovišť pro zimní sporty a za jejich využívání není požadován žádný poplatek ( př. tréninky svazu lyžařů). Jsme podle § 17a daně z příjmů veřejně prospěšným poplatníkem ? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd