Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 6 výsledků v kategorii NNO - nestátní neziskové organizace se štítkem daň z příjmu (DP)
Zapůjčování věci movité  16.06.2006

„Jsem z občanského sdružení, které vlastní automobil. Příliš jej nevyužíváme, tak bychom jej chtěli půjčovat jiným neziskovým organizacím za úhradu PHM + amortizace, a vzniklý příjem využít na opravy pojištění apod. Potřebovala bych vědět: Když bychom půjčovali auto pouze za úhradu amortizace (onech 3,80/km) bylo by to chápáno jako zisk? Pokud ano, jak by se danil? Byl by k půjčování auta potřeba živnostenský list? Byly by s půjčováním auta jiným neziskovkám spojené nějaké další úkony (vím jen o tom, že bychom museli platit silniční daň). “

Zobrazit odpověd

Danění členských příspěvků  11.06.2006

„Podléhá příjem z členských příspěvků dani z příjmu u Dobrovolného svazku obcí, který má ve stanovách předmět činnosti propagaci regionu, cestovního ruchu, ochrany životních prostředí, rozvoj aktivit v oblasti ekonomického rozvoje apod.? Svazek může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost, kterou zatím nevyvíjí.“

Zobrazit odpověd


Daňové přiznání při nulových zdanitelných příjmech  12.04.2006

„Společenství vlastníků byt. jednotek se zbytečně zaregistrovalo k dani z příjmu, žádné zdanitelné příjmy nemá. Místo nulového daň.přiznání jsem napsala čestné prohlášení, že v r.2005 nemělo SVJ žádné zdanitelné příjmy. Výbor ho odmítl podepsat, chtěl to černé na bílém, že existuje tato možnost. Je v nějakém zákoně tato eventualita popsána, abych jim to mohla doložit?“

Zobrazit odpověd

Cestovní náhrady členům neziskové organizace  15.01.2006

„Jako sportovní klub jsme nezisková organizace. Proplácíme našim členům cesty na zápasy a tréninky. Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem tyto výdaje vstupují do účetnictví? Je to stejné jako když proplácí zaměstnavatel zaměstnanci cestu jeho soukromým vozidlem (tzn. základní sazba 3,80 Kč/km plus cena za pohonné hmoty stanovena vyhláškou MPSV)? Používají se stejné formuláře (kniha jízd a cestovní příkaz)? Je možné proplácet stravné (hrají se vždy zápasy za den, jeden ráno a druhý večer) a uplatnit je poté také jako daňový výdaj?“

Zobrazit odpověd

Nezisková organizace - osvobození od DPH a DPPO  12.01.2006

„Jsme občanské sdružení - nezisková organizace. Naším cílem je nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež. Jestliže vykonáváme činnost pouze v rámci našeho poslání - dle stanov - je tato činnost osvobozena od DPH? Od jaké výše zisku jsme povinni platit daň z příjmu?“

Zobrazit odpověd