Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 83 výsledků se štítkem daň z příjmu (DP)


Dodatečné změny v daňovém přiznání při společném zdanění manželů  20.06.2006

Jak postupovat při dodanění příjmu za rok 2005 v případě, že bylo uplatněno společné zdanění manželů. Manžel - podnikatel neuvedl do zdanitelných příjmu hotovostní úhradu faktury. Manželka bez ŽP - t.č. na mateřské dovolené. Je třeba částku nezdaněného příjmu rozdělit na manželé poplatníky a podat dvě DDP nebo DDP na celkovou částku může podat pouze manžel

Zobrazit odpověd

Pořízení automobilu - co vše lze „dát do daní”?  19.06.2006

„Jsem FO, vedu DE, pořídil jsem ojeté os. auto, zaplatil část kupní ceny a na zbýv. část jsem si vzal úvěr. Byl mi sestaven splátkový kalendář na 48 měsíců. Kup. smlouva a smlouva o úvěru i TP jsou psány na IČO. Co mohu dávat do daň. výdajů, lze dávat do daň. výdajů splátky úvěru, co s počáteční splátkou, lze auto odepisovat. Jak v případě, že zaplatím více splátek najednou nebo úvěr splatím celý po 30. splátce. Mám založit autu kartu hmotného majetku. Lze dávat do výdajů opravy auta, naftu?“

Zobrazit odpověd

Daňově odčitatelné úroky z prostředků vložených do společnosti  19.06.2006

„Jsme nově vzniklá s.r.o. a společník chce vložit do společnosti finanční prostředky přesahující čtyřnásobek základního kapitálu. Našla jsem na jednom portále odpověď na podobný problém: „Předpokládám, že v se případě Vaší osoby jedná o přímou nebo nepřímou účast na vedení, kontrole či jmění příjemce půjčky (účastí na kontrole či jmění se rozumí vlastnictví více než 25% podílu na základním jmění nebo podílu s hlasovacím právem). Aby bylo možné úroky z těchto půjček zahrnout do daňově účinných nákladů, je třeba splnit následující podmínky. Z § 25 odst.1 písm.w zák. o daních z příjmů vyplývá, že úroky z úvěrů a půjček poskytnutých subjekty odpovídajícími výše uvedeným podmínkám, lze uznat maximálně z úhrnné výše těchto úvěrů a půjček odpovídající čtyřnásobku vlastního jmění společnosti. Toto omezení se nevztahuje na společnosti v roce jejich vzniku a v následujících třech letech. Úrokovou sazbu u těchto půjček je vhodné stanovit ve výši 140% diskontní sazby České národní banky platné v době uzavření smlouvy. Při splnění dvou uvedených podmínek může Vaše společnost tyto úroky bez obav zahrnout do svých daňově účinných nákladů.” Je tomu tak?“

Zobrazit odpověd


Odpisy drobného majtetku (méně něž 40 tis. Kč)  17.06.2006

„Naše společnost respektuje zákonnou hranici 40 tis. Kč a více pro zařazení do hmotného investičního majetku. Majetek v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč zařazuje jako drobný dlouhodobý majetek, který účetně odepisuje 18 měsíců. Jaká bude v tomto případě velikost daňových odpisů? Rovny účetní nebo 100 % hned při pořízení?“

Zobrazit odpověd


Zapůjčování věci movité  16.06.2006

„Jsem z občanského sdružení, které vlastní automobil. Příliš jej nevyužíváme, tak bychom jej chtěli půjčovat jiným neziskovým organizacím za úhradu PHM + amortizace, a vzniklý příjem využít na opravy pojištění apod. Potřebovala bych vědět: Když bychom půjčovali auto pouze za úhradu amortizace (onech 3,80/km) bylo by to chápáno jako zisk? Pokud ano, jak by se danil? Byl by k půjčování auta potřeba živnostenský list? Byly by s půjčováním auta jiným neziskovkám spojené nějaké další úkony (vím jen o tom, že bychom museli platit silniční daň). “

Zobrazit odpověd

Cestovné a stravné při zaměstnání „na dohodu”  16.06.2006

„Jako Tělovýchovná jednota potřebujeme zajistit trenérskou činnost u jednoho z oddílů. Podle § 51 Občanského zákoníku uzavřeme smlouvu s fyzickou osobou. Smlouvu uzavřeme na dobu určitou (půl roku) a rozsah práce je stanoven na max. 100 hodin celkem. Protože se však jedná o důchodce, potřebovali bychom vědět, jakou formu odměny za tuto činnost můžeme poskytnout a jakou formou je nutné ji zdanit (pokud je to potřeba)? Předpokládaná výše odměny by neměla přesáhnout 3 - 4. tis za měsíc a je v ní zahrnuto i cestovné a stravné.“

Zobrazit odpověd


Formulace vyfakturování provedených prací  11.06.2006

V případě, že jako jednatel fakturuji (mimo jednatelství v s.r.o. jsem i FO-podnikatel) s.r.o. za provedené práce, které právnická osoba nemá jako předmět podnikání, stačí v textu vystavené faktury uvést - fakturuji Vám za provedené elektrikářské práce v měsíci 05/2006 v dohodnuté ceně...? Nebo je nutné důkladně rozepisovat, kde, kdy a na jakou akci?

Zobrazit odpověd

Daňová uznatelnost výdajů na dosažení, udržení ... atd.  11.06.2006

Mám kontrolu z F.Ú. a při ní mne bylo řečeno, že jako živnostník si nemohu dávat do daní doklady o nákupu GO karet a dále že si nemohu pořídit pracovní oděv a na veškeré doklady, na které uplatňuji v přiznání DPH i do výše 1000Kč musím být uveden jako odběratel.

Zobrazit odpověd


Danění členských příspěvků  11.06.2006

„Podléhá příjem z členských příspěvků dani z příjmu u Dobrovolného svazku obcí, který má ve stanovách předmět činnosti propagaci regionu, cestovního ruchu, ochrany životních prostředí, rozvoj aktivit v oblasti ekonomického rozvoje apod.? Svazek může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost, kterou zatím nevyvíjí.“

Zobrazit odpověd


Předčasné ukončení kapitálového pojištění (odpisy ze základu daně)  06.06.2006

„Měl jsem uzavřené kapitálové pojištění na dobu 30 let.(to byla podmínka odpisu z daní ). Po dobu 5-ti let jsem si odepisoval z daňového základu 12 000,-Kč. Nyní jsem předčasně ukončil toto kapitálové pojištění po 5-ti letech a není mi jasné, zda budu muset zpětně dodaňovat tuto odepsanou částku, či příští rok přiznat vyplacenou částku k daním.“

Zobrazit odpověd


Osvobození od minimální daně při zahájení podnikatelské činnosti  05.06.2006

Pracuji jako živnostník v oboru činnosti podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických subjektů. První rok jsem neplatila daň jako začínající podnikatelka. Slyšela jsem, že tato živnost nemusí platit daně ani druhý rok, musí podat samozřejmě přehled. Jak je to tedy?

Zobrazit odpověd

Prodej svého osobního majetku vloženého do podnikání  05.06.2006

„Jsem spolu s manželkou vlastníkem objektu /skladové budovy a pozemku/. Před 10 lety jsem objekt vložil do podnikání - hodnotu dle znaleckého posudku - a odepisoval. V případě, že tento objekt nyní chci prodat, budu ho prodávat jako soukromá osoba nebo jako podnikatel - fyzická osoba a jak budu danit?“

Zobrazit odpověd

Sponzorství - formou nákladů na reklamu nebo jako dary?  05.06.2006

„Jaké možnosti mám jako OSVČ v oblasti sponzorství? Chtěl bych sponzorovat dotyčného sportovce v oblasti jezdectví (náklady spojené se závody, ustájení koně apod.), který by mě při své účasti na závodech apod. prezentoval (loga na oblečení, na přepravním vozíku apod.). Jakým způsobem lze zavést tuto skutečnost do účetnictví a jak se to projeví na daních? Lze například zařadit do majetku firmy koně (v rámci propagace firmy), na kterém by mě prezentoval, a náklady s tím spojené?“

Zobrazit odpověd


Služební cesty automobilem evidovaným v obch.majetku zaměstnance-podnikatele FO  22.05.2006

„Máme zaměstnance, který je zároveň podnikatelem-FO a má ve svém obchodním majetku osobní automobil. Jestliže při pracovní cestě jako náš zaměstnanec použije toto auto, na jaké cestovní náhrady má v rámci vyúčtování pracovní cesty nárok?“

Zobrazit odpověd

Postup výpočtu daně při výdajích paušálem (plátce DPH)  18.05.2006

Manžel začíná podnikat jako OSVČ, stane se plátcem DPH. Jako náklady chce uplatňovat příslušnou procentuální výši dle zákona. Jak se bude vypočítávat daň z příjmu? Od obratu se odečte odvedené DPH a zaplacené zálohy na sociálním a zdravotním pojištění a z následujícího zbytku se teprve pak uplatní procentem náklady?

Zobrazit odpověd