Online poradna

Otázka:

Krácení výše odpisů

Podnikatel-fyzická osoba vlastní budovu, kde podniká. Při rekonstrukci budovy byl v podkroví vybudován byt. Tento byt podnikatel pronajímá, nájemce platí řádně nájem a veškeré služby. Jak má postupovat při odpisech této budovy, může si uplatňovat odpis v plné výši?

Odpověď:

Pokud budovu zčásti používá pro podnikání a zčásti pro pronájem, který zdaňuje, pak může uplatňovat odpisy v plné výši. Pokud vykazuje jedny příjmy v §7 a druhé v §9 bylo by správnější odpisy poměrně rozdělit mezi tyto §§, ale výsledná daň bude stejná. Pokud by však v pronájmu uplatňoval výdaje %, musí v podnikání uplatnit jen poměrnou část odpisů. Pokud by v budově i bydlel sám, musí odpisy o poměrnou část krátit.