Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 46 výsledků se štítkem daň z příjmu (DP)
Dodatečný přepočet cizí měny  09.12.2005

„Jsem FO apracuji na živnostenský list. Vedu daňovou evidenci. V květnu letošního roku jsem měl práci v zahraniční (1 týden). Jak si mám vyúčtovat cestovní náhrady (stravné). Nevyměnil jsem si potřebnou cizí měnu (EUR) předem v bance - to bych měl doklad. Měl jsem nějaké doma, a proto to nebylo nutné. Mohu si vyúčtovat toto stravné v přepočtu v Kč? Jestli ano, jaký přepočet mám použít - kurz ČNB střed nebo prodej valut nějaké banky? A kurz ze dne kdy jsem odjížděl?“

Zobrazit odpověd


Nemovitost užívaná k bydlení i podnikání  28.11.2005

„Právnická osoba je v pronájmu v rodinném domě, kde má zapsané sídlo (nájemní smlouva zní na s.r.o.).Tento dům slouží částečně pro podnikatelské potřeby a částečně pro bydlení. Jak z hlediska daňově uznatelných nákladů postupovat např. v případě placeného nájemného, plynu, el. energie, tel. poplatků...?“

Zobrazit odpověd


Automobil k soukromým účelům i k podnikání  18.11.2005

„Jako OSVČ mám automobil na leasing, který používám z 50% k podnikání a z 50% na soukromé účely. Jsou všechny související platby daňově uznatelné jen z poloviny? Jedná se o následující výdaje: leasingové splátky, povinné ručení a silniční daň.“

Zobrazit odpověd

Příjmy z pronájmu bytu  18.11.2005

„V roce 2005 jsem koupil byt, který pronajímám. Na tento byt jsem si půjčil peníze na jeho zaplacení. Mám sice příjmy z pronájmu, ale současně splácím půjčku, takže zatím nemám z tohoto pronájmu žádný zisk. Dále za rok 2005 nebudu mít jiné příjmy. Musím podávat daňové přiznání. Jaká je sankce (pokuta) pokud daňové přiznání nepodám. Až jednou budu mít zisk z pronájmu, můžu si daňový základ snížit odečitatelnou položkou?“

Zobrazit odpověd


Cestovní náhrady u dohod o pracovní činnosti  09.11.2005

„Jsme agentura, která zaměstnává své zaměstnance i na dohodu o pracovní činnosti, jelikož jsou zaměstnanci přidělovány uživatelům, dostávají do mzdy cestovní náhrady - diety. Ale protože u tohoto prac.-právního vztahu to není povinnost, nejsem si jistý, zda si tyto náhrady jako firma mohu dát jako daňový náklad, i když je to náklad nezbytně nutný.“

Zobrazit odpověd

Služební cesta „nezaměstnance”  04.11.2005

„Jsme organizace (živnostenské společenstvo), která není zřízena za účelem podnikání. Nemáme žádné zaměstnance. V čele je představenstvo společenstva, které je voleno valnou hromadou, pracuje pro společenstvo zdarma.Společenstvo vede jednoduché účetnictví. Předseda společenstva podnikl pracovní cestu svým vozidlem do zahraničí. Jakým způsobem máme provést vyúčtování zahraniční cesty, je možné proplatit nocleh, uplatnit stravné dle vyhlášky, proplatit účty za benzin? Pokud proplatíme účty za benzin, musí se společenstvo zaregistrovat k silniční dani?“

Zobrazit odpověd

Doplácení nerozděleného zisku z minulých let po prodeji obchodního podílu  04.11.2005

„Prodal jsem obchodní podíl v s.r.o. Ve firmě zůstal nerozdělený zisk z minulých let. Při prodeji jsem uzavřel dohodu s nabyvatelem, že mi bude nerozdělený zisk měsíčně vyplácet až do dohodnuté výše. Je tento postup správný ? V případě že ano, jak budou tyto částky zdaněny?“

Zobrazit odpověd
Evidence příjmů a výdajů  08.10.2005

„Jsem OSVČ - volná živnost, uplatňující výdaje paušální částkou. V případě, že mé výdaje budou vyšší - povedu dále jen evidenci příjmů a výdajů (peněžní deník) nebo je třeba vést jinou formu účetnictví? Můžete mi prosím poradit, podle jakých zákonů se řídit při vykazování těchto nákladů? Mám na mysli co a jakou měrou mohu vykázat jako náklady, součástí mé práce jsou pracovní cesty, ale zákon o cestovních náhradách uvádí stále jen termín zaměstnanec a zaměstnavatel.“

Zobrazit odpovědPaušální platby s dodatečným vyúčtováním skutečné výše - dopad na daň z příjmů  19.09.2005

„Naše společnost je vlastníkem objektu, který pronajímá jako kancelářské prostory. Každý měsíc je účtováno nájemné a paušální částkou služby (účtováno do výnosů). Ve smlouvě je uvedeno že skutečné náklady za služby budou vyfakturovány 1x ročně podle skutečné spotřeby. Pokud bychom toto vyúčtování udělali např.až v 09/2005 a týkalo by se služeb za r. 2004, jak postupovat z daňového pohledu - dodatečné přiznání k dani z příjmu za r. 2004? U nájemníků, kteří nevytvořili dohadnou položku také? Je to pro ně v r. 2005 daňově neúčinný náklad?“

Zobrazit odpověd

Snížení daňové zátěže přestěhováním sídla firmy do zahraničí  19.09.2005

„Rád bych slyšel Váš názor, jako odborníků, na možnosti optimalizace daňové zátěže - konkrétně se jedná o využívání různých daňových a právních režimů v jiných zemích. Rád bych věděl, zda je opravdu tak jednoduché vlastnit firmu v zahraničí. Zda toto není v nějakém rozporu s nějakým platným zákonem u nás. Myslím možnost kancelářského servisu v zahraničí, kdy je firma vlastně domácí v dané zemi a já, jako majitel bych se mohl klidně nacházet neustále na území ČR. Firma by neustále měla být daňovým rezidentem v zahraniční zemi a podléhat tamějším daňovým a právním podmínkám. Je pravda, že jsme již v EU, ale je to tak jednoduché?“

Zobrazit odpověd

Zaměstnanec současně podnikající na ŽL  19.09.2005

„Jsem zaměstnanec a v nyní mám možnost přivýdělku na ŽL, který v současné době nemám. Rád bych se dozvěděl, za jakých podmínek se mi ŽL vyplatí (cca kolik a za jaký časový úsek budu muset vydělat na ŽL, aby se mi vyplatilo jej pořídit). Samozřejmě uvažuji o tom, že budu stále řadový zaměstnanec současného zaměstnavatele. V případě, že bych si pořídil ŽL, jak by to bylo s placením daní atp.“

Zobrazit odpověd

Příležitostný výdělek - co dělat při překročení nezdanitelné částky?  19.09.2005

„Vytvořil jsem www stránky a na ně jsem za účelem přivýdělku umístil odkazy na některé webhostingové firmy. Tím jsem jim zprostředkoval zákazníky. Na provizích za získané zákazníky jsem od webhostingových firem získal určitý příjem. Nejedna se o soustavnou činnost, stránky funguji bez nějaké větší údržby, předpokládám tedy ze nejde o podnikání. Podle toho co jsem se dočetl, můžu bez nutnosti příjem zdanit vydělat k zaměstnání 6 tis. ročně. Jakým způsobem mám postupovat při zdanění případné vyšší částky?“

Zobrazit odpověd