Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 14 výsledků v kategorii FO - (nezáleží na druhu příjmů) se štítkem daň z příjmu (DP)

Předčasné ukončení kapitálového pojištění (odpisy ze základu daně)  06.06.2006

„Měl jsem uzavřené kapitálové pojištění na dobu 30 let.(to byla podmínka odpisu z daní ). Po dobu 5-ti let jsem si odepisoval z daňového základu 12 000,-Kč. Nyní jsem předčasně ukončil toto kapitálové pojištění po 5-ti letech a není mi jasné, zda budu muset zpětně dodaňovat tuto odepsanou částku, či příští rok přiznat vyplacenou částku k daním.“

Zobrazit odpověd


Splatnost přeplatku na dani  05.04.2006

„Jakou lhůtu má finanční úřad na vrácení přeplatku na dani z příjmu fyzických osob za rok 2005. Žádost o vrácení přeplatku jsem podávala spolu s daňovým přiznáním (žádost na jeho poslední straně) 27.02.2006 a myslela jsem si, že by mě měli přijít peníze do 30 dnů ode dne odevzdání žádosti. Co mohu udělat pokud peníze včas nepřijdou?“

Zobrazit odpověd

Pronájem bytu  02.04.2006

„Pronajímám 5. rokem svůj nový byt. Eviduji všechny příjmy i výdaje. Byt jsem si dal do „majetku”, tak ho „zrychleně” odepisuji. Tím pádem mně vychází každoročně daň = 0. Změnila se situace a budu potřebovat byt prodat (asi za tři roky). Jaké to bude mít daňové dopady - co vše budu muset dodanit? Bylo by řešením - přejít nejprve na „paušální” daň? Kolik by u Vás přibližně zpracování tohoto přechodu stálo? Moc děkuji za laskavou odpověď, chápu, že teď máte „fofry”.“

Zobrazit odpovědZdanění výhry  05.02.2006

„V průběhu roku 2005 mi v herně padnul 2 x jackpot. Poprvé 8600Kč, podruhé 7200Kč. Tyto jsem dostal vyplaceny na základě OP a dokladu o vydání kumulované výhry. Chtěl bych se zeptat, zda tyto příjmy musím zdanit, případně je zahrnout do daňového přiznání či jinde uvádět. Nejsem podnikatel, jsem běžný zaměstnanec.“

Zobrazit odpověd

Vrácení přeplatku na dani  04.02.2006

„V daňovém přiznání za rok 2003 (podáno na FU 15.3.2004) mi vysel přeplatek na dani ca. 1800 Kč. O jeho vrácení jsem nežádala, neboť jsem předpokládala, že ho budu mít vlastně jako zálohu na daň na další rok. Následující roky jsem ale byla ve ztrátě a oněch 1800 Kč jsem „nepoužila”. Mohu o jejich vraceni požádat teď? Je zde nějaká lhůta, která časově omezuje možnost vrácení daňového přeplatku?“

Zobrazit odpověd

Nabytí majetku restitucí a daň z příjmu  23.01.2006

„Počátkem roku 2002 mi můj otec daroval pozemky - ornou půdu, kterou získal vrácením v restituci. Díky tomu, že pozemky byly vydány v restituci, jsem byla osvobozena od daně darovací. Zajímá mě, zda-li v případě, že pozemky v letošním roce prodám, jsem povinna zaplatit z nich daň z příjmu či jsem právě na základě jejich získání po restituci v přímé řadě po otci osvobozena. “

Zobrazit odpověd

Roční příjmy nižší než 15.000 Kč  22.01.2006

„K 30. dubnu 2005 jsem přerušil podnikání. Od začátku roku jsem neměl žádné příjmy. Pouze na účet připsané úroky za každý měsíc a OSSZ mi vrátila zaplacené zálohy od začátku tohoto roku. Stačí podat FÚ čestné prohlášení, že jsem neměl žádné příjmy a nemusel tak platit žádnou daň?“

Zobrazit odpověd

Pronájem bytu - daňově uznatelné náklady  17.01.2006

„Uvažuji o pronájmu družstevního bytu s tím, že bych nájemné a všechny služby dále hradil sám z příjmu za jeho pronájem. Mohu mnou takto placené nájemné a služby označit jako daňově uznatelné náklady? Pokud ano, v případě že se byt pronajme až od března, mohu do nákladů zahrnut mnou placené nájemné a služby za leden a únor?“

Zobrazit odpověd

Prodej majetku nesouvisejícího s podnikáním; danění „sousedské výpomoci”  17.01.2006

„Jsem soukromý zemědělec a koupil jsem od soukromé osoby kombajn v pořizovací hodnotě Kč 35.000,-. Jedná se v jeho případě o zdanitelný příjem? Tato osoba mi rovněž provedla drobné opravy na zemědělských strojích do celkové výše Kč 20.000,- Kč. Tyto opravy mi neprovádí soustavně a taktéž se nejedná o její zaměstnání, ale pouze koníček. Bude muset tuto částku uvést ve svém daňovém přiznání, když já si tyto její příjmy uvedu do svých nákladových položek ovlivňujících daň z příjmu?“

Zobrazit odpověd