Online poradna

 

Témata

y ??v>

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 43 výsledků v kategorii OSVČ - podnikající fyzické osoby
Dodatečné změny v daňovém přiznání při společném zdanění manželů  20.06.2006

Jak postupovat při dodanění příjmu za rok 2005 v případě, že bylo uplatněno společné zdanění manželů. Manžel - podnikatel neuvedl do zdanitelných příjmu hotovostní úhradu faktury. Manželka bez ŽP - t.č. na mateřské dovolené. Je třeba částku nezdaněného příjmu rozdělit na manželé poplatníky a podat dvě DDP nebo DDP na celkovou částku může podat pouze manžel

Zobrazit odpověd

Pořízení automobilu - co vše lze „dát do daní”?  19.06.2006

„Jsem FO, vedu DE, pořídil jsem ojeté os. auto, zaplatil část kupní ceny a na zbýv. část jsem si vzal úvěr. Byl mi sestaven splátkový kalendář na 48 měsíců. Kup. smlouva a smlouva o úvěru i TP jsou psány na IČO. Co mohu dávat do daň. výdajů, lze dávat do daň. výdajů splátky úvěru, co s počáteční splátkou, lze auto odepisovat. Jak v případě, že zaplatím více splátek najednou nebo úvěr splatím celý po 30. splátce. Mám založit autu kartu hmotného majetku. Lze dávat do výdajů opravy auta, naftu?“

Zobrazit odpověd

Výkon výdělečné činnosti OSVČ  11.06.2006

OSVČ je účastna důchodového pojištění, pokud vykonává výdělečnou činnost a platí zálohy. Jde mi o slovíčko „vykonává” - chápu to tak, že pokud OSVČ činnost vykonává, má příjmy a výdaje z této činnosti a je tak účastna důchod.poj. bez ohledu na výši příjmů. Pokud činnost přeruší, přestává být účastna důch.pojištění automaticky. V případě, že činnost nepřeruší, ale nemá v rozhodném období ani příjmy ani výdaje, logicky mi z toho vyplývá, že nevykonává činnost a tudíž nemůže být účastna důch.poj.Máte na věc stejný názor?

Zobrazit odpověd


Daňová uznatelnost výdajů na dosažení, udržení ... atd.  11.06.2006

Mám kontrolu z F.Ú. a při ní mne bylo řečeno, že jako živnostník si nemohu dávat do daní doklady o nákupu GO karet a dále že si nemohu pořídit pracovní oděv a na veškeré doklady, na které uplatňuji v přiznání DPH i do výše 1000Kč musím být uveden jako odběratel.

Zobrazit odpověd

Osvobození od minimální daně při zahájení podnikatelské činnosti  05.06.2006

Pracuji jako živnostník v oboru činnosti podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických subjektů. První rok jsem neplatila daň jako začínající podnikatelka. Slyšela jsem, že tato živnost nemusí platit daně ani druhý rok, musí podat samozřejmě přehled. Jak je to tedy?

Zobrazit odpověd

Prodej svého osobního majetku vloženého do podnikání  05.06.2006

„Jsem spolu s manželkou vlastníkem objektu /skladové budovy a pozemku/. Před 10 lety jsem objekt vložil do podnikání - hodnotu dle znaleckého posudku - a odepisoval. V případě, že tento objekt nyní chci prodat, budu ho prodávat jako soukromá osoba nebo jako podnikatel - fyzická osoba a jak budu danit?“

Zobrazit odpovědPostup výpočtu daně při výdajích paušálem (plátce DPH)  18.05.2006

Manžel začíná podnikat jako OSVČ, stane se plátcem DPH. Jako náklady chce uplatňovat příslušnou procentuální výši dle zákona. Jak se bude vypočítávat daň z příjmu? Od obratu se odečte odvedené DPH a zaplacené zálohy na sociálním a zdravotním pojištění a z následujícího zbytku se teprve pak uplatní procentem náklady?

Zobrazit odpovědPořzení DHM vlastní činností v daňové evidenci (analogie aktivace v účetnictví)  09.04.2006

„Jak se v daňové evidenci postupuje při pořízení dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, konkrétně: Co je v daňové evidenci obdobou aktivace majetku vytvořeného vlastní činností v účetnictví? Je možné v aktuálním účetním období „aktivovat” majetek vytvořený vlastní činností v minulém účetním období (tj. výdaje na jeho vytvoření byly evidovány v minulém i v aktuálním účetním období)? Jak ovlivňuje základ daně z příjmu? Kde se uvádí v daňovém přiznání?“

Zobrazit odpověd
Dvě různé činnosti s jiným % paušálných výdajů  01.04.2006

„Podnikám (služby v IT oblasti na ŽL) a píši knihy (autorská práva). Mám zvlášť vyčísleny příjmy ze živnosti a zvlášť z poskytování autorských práv, výdaje dávám procentem. Mohu uplatnit jako výdaje na příjmy ze živnosti 50 % z příjmů a na autorská práva 40 %, nebo musí být celkové (sečtené) příjmy použity jako základ pro jednotné procento výdajů (asi 40 %)?“

Zobrazit odpověd

Silniční daň ze zapůjčeného automobilu  01.04.2006

„Jsem OSVČ a mám k podnikání zdarma zapůjčený osobní automobil od otce. Do nákladů si uplatňuji náhradu za pohonné hmoty dle ujetých kilometrů. Přiznání k silniční dani na tento automobil podávám na své jméno, přestože v technickém průkazu je zapsán otec-je to chyba? Mohu si silniční daň uplatnit do nákladů?“

Zobrazit odpověd


Odcizení majetku v daňové evidenci / účetnictví  31.03.2006

„Jsem OSVČ a současně mám hlavní zaměstnání. V roce 2004 jsem si v rámci podnikání koupila notebook v ceně asi 39 000 Kč, který jsem v roce 2004 začala odepisovat zrychleným odpisem. V roce 2005 mi byl notebook ukraden - mám potvrzení od policie. Mohu si odečíst v r. 2005 zbylou částku ceny nebo mám odepisovat dál, i když ho už nevlastním? Pokud odepisovat, jakým způsobem?“

Zobrazit odpověd


Přeplatek za vydanou fakturu  31.03.2006

„Vedu daňovou evidenci. V roce 2005 jsem vystavil zálohovou fakturu na práce, která mi byla uhrazena. Poté jsem vystavil konečnou fakturu na které byla zaplacená záloha uvedena a odečtena od celkové ceny. Zákazník ale omylem zaplatil celou částku. Toto jsem zjistil bohužel až v roce 2006 a přeplatek vrátil zpět, ale nevím zdali tento příjem musím zahrnout do zdanitelných příjmů za rok 2005.“

Zobrazit odpověd