Online poradna

Kategorie

 

Témata

y ??v>

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 40 výsledků v kategorii Nezáleží


Služební cesty a přepočty cizích měn  05.06.2006
„Můj první dotaz se týká mezinárodní dopravy, řidič ve firmě, ve které je zaměstnán jezdí do Norska, peníze na cestu jsou převáděny na jeho vlastní účet, aby z něho mohl kdykoliv a kdekoliv čerpat prostředky na cestu. Firma mu na něj posílá peníze dle potřeby. Lze to?Další dotaz se vztahuje též k mezinárodní dopravě. Řidič před cestou dostane od zaměstnavatele peníze na cestu v CZK, po cestě si tyto peníze smění na Eura, a s nimi platí, ovšem např. v Norsku platí dálniční poplatky v Eurech, ale doklady o zaplacení jsou vystaveny na NOK a pokud se na tento doklad vrací, tak také v NOK. Jak se postupuje při účtování tohoto případu?“
Zobrazit odpověd

Volba způsobu účetního odepisování majetku  05.06.2006

„Na základě prováděcí směrnice do drobného dlouhodobého majetku zařazuji věci v pořizovací hodnotě 10.000 - 40.000,- Kč. Odepisuji 2 roky - tedy 50% a 50%. Auditorka mi sdělila, že je to špatně, že musím odepisovat 24 měsíců s ohledem na měsíc pořízení a nikoli celých 50% v prvním roce. Je to správné?“

Zobrazit odpověd

Termín uhrazení nedoplatku daní  05.06.2006

„Rodinný příslušník neplatil pravidelně - asi tak za dva roky - daň z příjmu a teď se stalo, že došel dopis s dlužnou částkou a zástavou rodinného domu. Mohu prosim vědět, jak pokračovat dal a jaký je termín splaceni dlužné částky?“

Zobrazit odpověd

Sponzorství - formou nákladů na reklamu nebo jako dary?  05.06.2006

„Jaké možnosti mám jako OSVČ v oblasti sponzorství? Chtěl bych sponzorovat dotyčného sportovce v oblasti jezdectví (náklady spojené se závody, ustájení koně apod.), který by mě při své účasti na závodech apod. prezentoval (loga na oblečení, na přepravním vozíku apod.). Jakým způsobem lze zavést tuto skutečnost do účetnictví a jak se to projeví na daních? Lze například zařadit do majetku firmy koně (v rámci propagace firmy), na kterém by mě prezentoval, a náklady s tím spojené?“

Zobrazit odpověd

Cestovní výlohy v zahraničí - problém platby v cizí měně  23.05.2006
„Zaměstnanec byl na služební cestě v Egyptě. Musel tam na místě zaplatit clo náhradního dílu, který jsme urychleně za ním poslali. Clo bylo vyjádřeno v místní měně, čili 617,90 EGP. Zaměstnanec prý zaplatil 100 USD, z dokladu to však není patrné. Ani v ČNB jsem kurs této měny nenašla. Poraďte, jak přepočítat, uznat do nákladů, kde najdu kursy neobvyklých měn?“
Zobrazit odpověd

Opis majetku pořízeného v průběhu roku  22.05.2006

„Pořídila jsem si terénní automobil, který byl přestavěn na N1. Tudíž si mohu odpočítat DPH. Zařadila jsem jej do odpisové skupiny 1a a budu ho odepisovat 4 roky, zrychleně. Pořídila jsem si ho 10.3.2006. Když si spočítám zrychlené odpisy, tak mě vyjde určitá částka odpisu na rok 2006. Musím tuto částku ponížit o měsíce, ve kterých toto auto nebylo ve firmě? /t.j. leden, únor/ Nebo se tato částka použije za celý rok tak, jak vyjde při spočítání odpisů?“

Zobrazit odpověd

Účtování o leasingu  16.05.2006

„Jak zaúčtovat odkupní cenu u automobilu (na leasing) - většinou to bývá 1000,- Kč + DPH. Ve firmě, kam jsem nastoupila, účtují tuto částku na účet drobného hmotného majetku (501), v dřívějším zaměstnání jsme tuto částku účtovali 042/321, vložili jsme ji do majetku 022/042 a pak 100% odpisem odepsali. Jaký postup je, prosím, správný?“

Zobrazit odpověd


Příklad scénářů převodu majetku na nástupce v podnikání  16.04.2006

„Manžel-OSVČ - odchází do předčasného důchodu a nevíme jakým způsobem převést majetek na syna-rovněž OSVČ. Jedná se o zemědělské podnikání, převádět by se měly pozemky, stroje, zásoby a trvalé porosty. Manžel je plátcem DPH, avšak syn ne. Jaký způsob převodu zvolit, aby odvody zdanění nebyly vysoké?“

Zobrazit odpověd

Příležitostný výdělek vedle zaměstnání  15.04.2006

„Jsem zaměstnán na hlavní pracovní poměr. Čas od času (asi 2x do měsíce) bych rád zvučil přátelům hudební produkci jejich amatérské skupiny vlastní soukromou technikou. Za tuto činnost bych dostával určitou odměnu. Jedná se tedy asi o příležitostné příjmy, které by ale přesáhly 20.000 za rok. Zajímalo by mne, zda je nutné pořídit si ŽL (jde vůbec o pravidelnou činnost prováděnou za účelem dosažení zisku?), a pokud ano, jaké bude schéma placení daní a jak to ovlivní mé příjmy z hlavního prac. poměru?Slyšel jsem, že pokud mám ze zaměstnání příjmy větší než asi 70.000,- za rok, a zároveň vykáži ztrátu či jen minimální zisk z ŽL, nemusím ze živnosti platit soc. ani zdrav. pojištění, resp. daň z příjmu. Je to pravda, existuje taková hranice?“

Zobrazit odpověd


Výkazy provozování osobního automobilu při podnikání pod PO  09.04.2006
„Jsme cyklistický klub, subjekt právnická osoba, nezisková organizace, a k dopravě a zajišťování různých věcí používáme vlastní osobní automobily.1) Je potřeba veškeré jízdy a s nimi spojené náklady na pohonné hmoty vykazovat prostřednictvím jízdního příkazu a následného vyúčtování cesty, nebo stačí zaúčtovat jen doklad za zakoupené pohonné hmoty za danou cestu.2) Pokud budeme muset veškeré cesty účtovat prostřednictvím jízdního příkazu a budeme uplatňovat ve vyúčtování jen spotřebu pohonných hmot, jsme povinní platit silniční daň?“
Zobrazit odpověd


Cestovní náhrady jednatele  02.04.2006
„Jednatel společnosti použije soukromé vozidlo své manželky na zahraniční pracovní cestu. Může si uplatnit do daňově uznatelných nákladů náhrady cestovného ve výši 3,80 Kč/km a náhrady za spotřebované pohonné hmoty vypočtené podle průměru z technického průkazu? Pokud ujel v zahraničí více jak 350 km (v zahraničí nenakupoval pohonné hmoty) musím částku vyplatit v cizí měně nebo mohu po dohodě vyplatit i v Kč?“
Zobrazit odpovědVýdaje paušálem a silniční daň  20.03.2006
„a) Je možné dodatečným DP k silniční dani za rok 2005 snížit daňovou povinnost na nulovou hodnotu? Poplatník uplatňoval v minulých letech paušál za ujetý km a v majetku automobil nikdy neměl zařazený. DP k silniční dani podal v lednu 2006. Za rok 2005 se rozhodl uplatnit výdaje paušálem.b) Musí platit zálohy na silniční daň i v roce 2006? Bude uplatňovat výdaje paušálem? “
Zobrazit odpověd

Převod nemovitosti  17.03.2006

„Bydlím v menším činžáku v bytě v osobním vlastnictví. Podíl na společných prostorech a pozemku pod budovou mám 950/10000. Za to, že „úplatně převedeme” část společných prostor (půda a část chodby), dojde ke kompletní rekonstrukci střechy v hodnotě cca 650 000,- Kč (já převedu 171/10000).Otázky:1. Budu platit v uvedeném poměru daň z přijmu nebo pokud je tato částka přímo investována je toto osvobozeno od daně z příjmu?2. Budu platit daň z převodu nemovitosti ? - za společné prostory i za pozemek pod budovou?3. Pokud budu platit daň z převodu - je nutný znalecký posudek převáděných společných prostor i pozemku pro výpočet daně z převodu nebo tuto daň vypočtu z částky za střechu v převáděném poměru.“

Zobrazit odpověd

Účtování o daru  01.03.2006
„Jak zaúčtovat dar? Dar je podle smlouvy ve formě zapůjčení materiálu (na kurz pro žáky škol). Je oceněn dle přiloženého seznamu ve smlouvě (8000,-Kč). Materiál zapůjčila firma, která poskytuje služby (Vedení outdoorových kurzů). Nejsem si jistá, zda je možné považovat těchto 8000,- jako náklad, který snižuje základ daně.“
Zobrazit odpověd