Online poradna

Kategorie

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 17 výsledků v kategorii Nezáleží se štítkem daň z příjmu (DP)
Sponzorství - formou nákladů na reklamu nebo jako dary?  05.06.2006

„Jaké možnosti mám jako OSVČ v oblasti sponzorství? Chtěl bych sponzorovat dotyčného sportovce v oblasti jezdectví (náklady spojené se závody, ustájení koně apod.), který by mě při své účasti na závodech apod. prezentoval (loga na oblečení, na přepravním vozíku apod.). Jakým způsobem lze zavést tuto skutečnost do účetnictví a jak se to projeví na daních? Lze například zařadit do majetku firmy koně (v rámci propagace firmy), na kterém by mě prezentoval, a náklady s tím spojené?“

Zobrazit odpověd

Účtování o leasingu  16.05.2006

„Jak zaúčtovat odkupní cenu u automobilu (na leasing) - většinou to bývá 1000,- Kč + DPH. Ve firmě, kam jsem nastoupila, účtují tuto částku na účet drobného hmotného majetku (501), v dřívějším zaměstnání jsme tuto částku účtovali 042/321, vložili jsme ji do majetku 022/042 a pak 100% odpisem odepsali. Jaký postup je, prosím, správný?“

Zobrazit odpověd

Příklad scénářů převodu majetku na nástupce v podnikání  16.04.2006

„Manžel-OSVČ - odchází do předčasného důchodu a nevíme jakým způsobem převést majetek na syna-rovněž OSVČ. Jedná se o zemědělské podnikání, převádět by se měly pozemky, stroje, zásoby a trvalé porosty. Manžel je plátcem DPH, avšak syn ne. Jaký způsob převodu zvolit, aby odvody zdanění nebyly vysoké?“

Zobrazit odpověd

Příležitostný výdělek vedle zaměstnání  15.04.2006

„Jsem zaměstnán na hlavní pracovní poměr. Čas od času (asi 2x do měsíce) bych rád zvučil přátelům hudební produkci jejich amatérské skupiny vlastní soukromou technikou. Za tuto činnost bych dostával určitou odměnu. Jedná se tedy asi o příležitostné příjmy, které by ale přesáhly 20.000 za rok. Zajímalo by mne, zda je nutné pořídit si ŽL (jde vůbec o pravidelnou činnost prováděnou za účelem dosažení zisku?), a pokud ano, jaké bude schéma placení daní a jak to ovlivní mé příjmy z hlavního prac. poměru?Slyšel jsem, že pokud mám ze zaměstnání příjmy větší než asi 70.000,- za rok, a zároveň vykáži ztrátu či jen minimální zisk z ŽL, nemusím ze živnosti platit soc. ani zdrav. pojištění, resp. daň z příjmu. Je to pravda, existuje taková hranice?“

Zobrazit odpověd

Převod nemovitosti  17.03.2006

„Bydlím v menším činžáku v bytě v osobním vlastnictví. Podíl na společných prostorech a pozemku pod budovou mám 950/10000. Za to, že „úplatně převedeme” část společných prostor (půda a část chodby), dojde ke kompletní rekonstrukci střechy v hodnotě cca 650 000,- Kč (já převedu 171/10000).Otázky:1. Budu platit v uvedeném poměru daň z přijmu nebo pokud je tato částka přímo investována je toto osvobozeno od daně z příjmu?2. Budu platit daň z převodu nemovitosti ? - za společné prostory i za pozemek pod budovou?3. Pokud budu platit daň z převodu - je nutný znalecký posudek převáděných společných prostor i pozemku pro výpočet daně z převodu nebo tuto daň vypočtu z částky za střechu v převáděném poměru.“

Zobrazit odpovědČinnost redakce - občanského sdružení  07.02.2006

„Jsme občanské sdružení provozující internetový magazín. Máme dvě hlavní otázky:1) Jakým způsobem platit redaktorům (kteří jsou zároveň členy sdružení) za redaktorskou činnost obnášející do cca 10 hodin měsíčně? Nepřekročí-li platba každému redaktorovi 20000 Kč ročně, lze ji považovat za příjem z příležitostné činnosti?2) Chceme určitou část financí získat reklamou v magazínu. Jakým způsobem (jakým typem smlouvy) byste radili to řešit? Sponzorství? Máme si zařídit živnostenský list?“

Zobrazit odpověd

Kombince paušálních a skutečných výdajů u jednoho poplatníka  07.02.2006

„Platím daň z příjmu fyzických osob podle §9 - příjmy z pronájmu. Jsem spolumajitelem dvou nemovitostí, spolumajitelé nejsou shodní. V souvislosti s úpravou sazby paušální daně bychom chtěli u jedné nemovitosti přejít na paušál, u druhé zachovat vyúčtování podle skutečných nákladů. Je to takto možné, nebo je nutno použít stejnou metodu na obě nemovitosti?“

Zobrazit odpovědOdměna jednateli; snížení základního jmění  22.01.2006

„1) Chci se vyhnout odvodům SP a ZP a zálohovým daním při výplatách jednatelům. Je způsob, jak to zdaňovat pouze 15%. Např. že bychom sepsali s jednateli smlouvu, že ze zisku za minulý rok jim každý měsíc bude vyplacena určitá část?2) Jak se daní snížení základního jmění navýšeného ze zisku? Majitel firmy si část základního jmění nechal vyplatit. Podle mne to rovněž podléhá 15% dani a tuto daň zaplatí firma z titulu vlastnictví majitele a bude součástí daňového přiznání.“

Zobrazit odpověd

Cestovní náklady u vozidla „na leasing”  07.01.2006

„Jako živnostník a vedu daňovou evidenci. Ke své práci potřebuji jezdit denně do Prahy. V Listopadu 2005 jsem si pořídil auto tím, že jsem převzal leasing bez akontace a bez odstupného, tedy pouze pokračuji ve splátkách. Leasingová smlouva je uvedena na jméno a je na ní uvedeno moje IČO. Nevím jak vyřešit cestovní náklady. Do té doby jsem používal auto, které jsem už dávno vlastnil, a uplatňoval jsem princip tzv. „3,80 Kč/km” Teď ale když mám vůz na leasing a měsíčně dávám do nákladů leasingovou splátku, nevím jestli můžu cestovní náklady řešit i nadále takto.“

Zobrazit odpověd