Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 25 výsledků v kategorii PO - podnikatelské (s.r.o....) se štítkem účetnictví


Použití vozidla zaměstance a jednatelem  21.11.2017
Dobrý den, nenašla jsem nikde relevantní informace ke svému dotazu, proto si dovoluji požádat o radu vás. Když firma dá do užívání zaměstnanci (který je zároveň jednatelem a spoluvlastníkem společnosti) firemní vozidlo, liší se nějak podmínky pro užívání a vedení knihy jízd, když a) užívá vozidlo jako zaměstnanec? b) užívá vozidlo jako jednatel (k výkonu jednatelství)? V obou případech tedy předpokládám užití jen k pracovním účelům, nikoliv soukromým. Velice děkuji Jana
Zobrazit odpověd


Účtování prodeje majetku  25.10.2017
Dobrý den, potřebovala bych poradit s prodejem a vyřazením HIM - když je zůstatková cena v účetnictví vyšší než prodejní. Pořizovací cena byla 400.000,- uplatněné účetní odpisy 150.000,- zůstatková cena v účetnictví je 250.000,- prodejní cena je 50.000,-. Mohu si uplatnit do nákladů (5xx) 250.000,- nebo pouze cenu prodejní ? A u vyřazení pozemku – (neodepisovaného) si mohu uplatnit celou výši pořízení, když bude cena při prodeji nižší? Zároveň prosím o radu jak správně zaúčtovat. Předem děkuji. M
Zobrazit odpověd
Nákup zaměstnancem  14.09.2017
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je možné proplácet zaměstnancům nákupy pro organizaci, když zaplatí svou soukromou kartou? A je případně nějaký rozdíl v úhradě soukromou kartou za fakturu nebo na paragon? Někteří zaměstnanci si chodí předem pro zálohy, ale někteří ne, nebo jim záloha nestačí. Doteď jsme to nijak neřešili... Děkuji
Zobrazit odpověd

Účtování při likvidaci  18.08.2017
Dobrý den, dělám účetnictví společnosti s r.o., která vstoupila do likvidace. Ke dni před vstupem do likvidace jsme sestavili účetní závěrku a podali přiznání. Teď po vstupu do likvidace měla společnost ještě nějaké faktury za telefony, které uhradila. Můžu dále účtovat jako daňově uznatelný náklad? A jak je to s náklady příštích období, např. pojištění odpovědnosti, komplexní poj.? Jak s těmito náklady? Děkuji, T
Zobrazit odpověd


Jak účtovat kavárnu  12.07.2017
Dobrý den, ráda bych požádala o radu s vedením účetnictví kavárny. Jedná se o s.r.o. plátce DPH. Především mne zajímá jak se účtuje o nakoupené kávě (ze které se budou připravovat nápoje k prodeji). Při nákupu se bude účtovat jako o nakoupeném zboží nebo o materiálu? A výstupem budou výrobky nebo služby? S tím souvisí i můj další dotaz zda je možné nakoupené věci účtovat rovnou do spotřeby nebo je nutné vést podrobnou skladovou evidenci. A ještě poslední dotaz, je nutné do výnosů zaúčtovávat každou jednotlivou prodanou položku zvlášť nebo je možné do výnosů zaúčtovat celou denní tržbu najednou? Mnohokrát děkuji za radu, tyto informace jsou pro mne podstatné, abych věděla zda na účetnictví kavárny postačím sama nebo budu muset shánět posilu.
Zobrazit odpověd

Odpis pohledávky  06.07.2017
Dobrý den, v inventurách evidujeme nezaplacenou fakturu z roku 2009 ve výši 17.106,- kč. Pohledávku jsme vymáhali prostředníctvím advokáta i soudně a máme rozsudek z roku 2013, kde soud žalovanému uložil povinnost dluh zaplatit a také úroky z prodlení. Náš dlužník v době vzniku dluhu byl fyzická osoba nepodnikající. Na soudní řízení se nedostavil a od vzniku dluhu nepřebíral poštu, nebyl k zastižení, dluh nezaplatil. Mohu pohledávku jednorázově odepsat ? Jak případný odpis zaúčtovat? Opravné položky k pohledávce nebyly účtovány. Děkuji a zdravím R. Galová
Zobrazit odpověd

Účtování eShopu  04.07.2017
Dobrý den, prosím Vás o radu, začali jsme účtovat e-shop, který vznikl od 04/2017, jde o novou firmu, která v měsíci 06/2017 překročila obrat 1 mil. Kč a od 1.8.2017 se tedy stane plátcem DPH. Cílový stav bude takový, že se bude vystavovat měsíčně 3-4 tis faktur do CZ, SK, HU, Rumunsko, Bulharsko (EU). Mají svůj vlastní program pro e-shop, který není spárovaný s účetním programem. Vydané faktury jsou schopni nám zasílat v souboru PDF po jednotlivých fakturách či v souboru excel. Zvažovali jsme vytvořit převodový můstek pro automatizované zaúčtování vydaných faktur a následné automatizované párování bankovních výpisů. Ovšem díky velkému množství plateb, nelze vše správně párovat, dobropisy, apod. a jedná se o velkou pracnost (mají několik bankovních účtů u různých bank i v zahraničí). Napadl nás tedy alternativní systém účtování. Dostaneme od klienta soupis vydaných faktur za měsíc dle jednotlivých zemí dodání a z toho zaúčtujeme výnosy a DPH jednou sumou. Banky k tomu následně spárujeme (naimportujeme), využijeme účet 261. Účet 261 by měl být tím pádem vyrovnaný, budou tam určité rozdíly díky přelomu měsíce. Nevystavují se zatím faktury nad 10 000 Kč, v případě, že ano, zaevidují se samostatně kvůli KH. Nejsem si jistý, zda tento alternativní postup je v souladu se zákonem o účetnictví či účetními standardy a daňovými zákony zejména se zákonem o DPH? Děkuji Vám, RK
Zobrazit odpověd


Platba společníkem za společnost  26.06.2017
Dobrý den, jsme akciová společnost, plátci DPH a řešíme situaci, kdy např. majitel zaplatí za firemní výdaj soukromou platební kartou. Je možné tento výdaj uplatnit v účetnictví? Účetní mi tvrdí, že to není žádný problém a že si dokonce může vybrat, zda takový doklad bude chtít proplatit v hotovosti či převodem. Je to pravda? Co na to FÚ? Je potřeba po majiteli požadovat např. výpis z účtu? A jak celou transakci zaúčtovat? Děkuji za odpověď Lucie
Zobrazit odpovědPlně odepsané zřizovací výdaje  13.03.2017
dobrý den, v roce 2011 jsme do majetku zařadili zřizovací výdaje v hodnotě 20 000,-Kč (je to drobný nehmotný majetek - dle naši účtové směrnice jsme je 2 roky odepisovali). Účtování - zařazení 011/365, odpisy 551/071. Se změnou legislativy jsme v lednu 2016 na doporučení příručky našeho softwaru přeúčtovali zřizovací výdaje z účtu 011 na účet 019 a odpisy z účtu 071 na účet 079. Zřizovací výdaje byly odepsány již v roce 2013. Bylo účtování správné, neměli jsme je rovnou vyřadit?? Mohu je vyřadit v prosinci, nebo mám opravit účtování a vyřazení provést hned v lednu 2016. děkuji s pozdravem a přeji hezký den
Zobrazit odpověd

Odpuštění spoluúčasti a zaúčtování  03.03.2017
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám zaúčtovat pojistnou událost na firemním voze. Jsme plátci DPH. Škodu zavinil zaměstnanec, ale nic po něm požadovat nebudeme. Přišla nám faktura od autoservisu na částku bez DPH 62 472,24 Kč, DPH 13 119,17 Kč, cena celkem 75 591,41 Kč. Dále jsme obdrželi oznámení o likvidaci pojistné události, kde je uvedeno, že úhrada škody z havarijního pojištění byla poukázána na náš účet ve výši 52 473 Kč bez DPH, a to po odpočtu spoluúčasti 10 000 Kč. Prosím o radu, jak celou událost zaúčtovat. Děkuji Lucie J.
Zobrazit odpověd

Výnosy z náhrad škod a časové rozlišení  01.03.2017
Dopravní společnosti, která nám v 05/2016 vezla a poškodila zboží, jsme vystavili FO na částku poškozeného zboží. Dopravní společnosts pojišťovnou začala řešit až těsně před koncem roku. V lednu letošního roku nám přišla úhrada z pojišťovny ( na necelou částku). Prosím, jak mám účtovat v r. 2016 a 2017. Děkuji moc za odpověď. Trevor
Zobrazit odpověd

Platba za odstupné (cese nájemní smlouvy)  21.02.2017
Dobrý den, naše společnost s.r.o. přejímá nájem prostor sloužících podnikání, přičemž od převádějící společnosti s.r.o. která tento prostor vybavila svým movitým majetkem tento majetek také kupujeme a kromě úhrady tohoto majetku budeme také platit odstupné, protože na základě nájemní smlouvy mezi majitelem prostor a převádějící společností bylo dohodnuto nájemné na dalších 83 měsíců do budoucna. Je toto odstupné pro naši přejímající společnost daňově uznatelný náklad? Děkuji René Dolák
Zobrazit odpovědMíchání soukromých a pracovních nákupů zaměstnancem  08.01.2017
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda zaměstnanci lze proplatit doklad vystavený a zaplacený koncem minulého roku? A dále zda z účtenky-daňového dokladu do 10.000 Kč lze zaměstnanci proplatit pouze některé položky (doklad obsahuje i položky, které jsou pro soukromé účely zaměstnance - př. v papírnictví, kde nakupoval papíry pro firmu si koupil i modelínu pro vnuka a vše je na jedné účtence, nebo platba na benzínce, kdy je společně s PHM na účtence i nápoj - lze proplatit pouze papíry, resp. PHM?)děkuji moc za pomoc a za to, že poradnu provozujete!
Zobrazit odpověd