Online poradna

Otázka:

Odpis pohledávky

Dobrý den, v inventurách evidujeme nezaplacenou fakturu z roku 2009 ve výši 17.106,- kč. Pohledávku jsme vymáhali prostředníctvím advokáta i soudně a máme rozsudek z roku 2013, kde soud žalovanému uložil povinnost dluh zaplatit a také úroky z prodlení. Náš dlužník v době vzniku dluhu byl fyzická osoba nepodnikající. Na soudní řízení se nedostavil a od vzniku dluhu nepřebíral poštu, nebyl k zastižení, dluh nezaplatil. Mohu pohledávku jednorázově odepsat ? Jak případný odpis zaúčtovat? Opravné položky k pohledávce nebyly účtovány. Děkuji a zdravím R. Galová
Odpověď:

Předpokládám, že jste podnikatelský subjekt, který účtuje v podvojném účetnictví.

Pokud nemíníte podnikat další kroky k vymáhání pohledávky, pak pohledávku určitě odepište (546 - 311) - popř. místo 311 účet, na kterém pohledávku evidujete.

Otázkou je, jestli tento náklad je nebo není daňově uznatelný (z hlediska daně z příjmu).

Pokud pohledávka nesouvisí se zdaňovaným příjmem (např. je z půjčky), nebude odpis daňově uznatelný.

Pokud pohledávka souvisí se zdaňovaným příjmem (např. je z faktury, která byla zdaněna), a je v současnosti (v okamžik odpisu) již promlčená, nebude odpis daňově uznatelný.

Jestli je pohledávka promlčená nebo ne by Vám měl poradit právník.

Pokud po vyhraném soudním sporu následovalo exekuční řízení a dle výroku exekutora nemá dlužník dostatek prostředků na provedení exekuce, pak v okamžik, kdy toto exekutor prohlásil (písemně Vám sdělil), pohledávka určitě není promlčená a pokud souvisí se zdaňovaným výnosem, určitě jí můžete odepsat daňově účinně.

Pokud jste neprováděli exekuci, pohledávka není promlčená, souvisí se zdaňovaným výnosem, musíte nejprve udělat daňovou opravnou položku (558 - 391), následně ji teprve daňově účinně odepsat (546-311) a opravnou položku rozpustit. pb