Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 10 výsledků v kategorii FO - (nezáleží na druhu příjmů)
Příjmy z pronájmu bytu  18.11.2005

„V roce 2005 jsem koupil byt, který pronajímám. Na tento byt jsem si půjčil peníze na jeho zaplacení. Mám sice příjmy z pronájmu, ale současně splácím půjčku, takže zatím nemám z tohoto pronájmu žádný zisk. Dále za rok 2005 nebudu mít jiné příjmy. Musím podávat daňové přiznání. Jaká je sankce (pokuta) pokud daňové přiznání nepodám. Až jednou budu mít zisk z pronájmu, můžu si daňový základ snížit odečitatelnou položkou?“

Zobrazit odpověd

Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví  02.09.2005

„Jako člen bytového družstva jsem požádal družstvo o převedení mnou užívaného bytu (cca 20 let) do osobního vlastnictví. Byt byl převeden. Nyní chci byt prodat. Jaké budu muset uhradit daně s tímto převodem spojené? Podléhá takovýto převod dani z příjmů? Prosím o uvedení konkrétního ustanovení zákona, na základě kterého je, nebo není tento příjem předmětem daně z příjmu.“

Zobrazit odpověd

Daňové otazníky nad chovatelstvím psů s PP  26.07.2005

„Chováme fenu Zlatého retrievera s PP. Abychom měli štěňata s PP, museli jsme ji uchovnit a zaregistrovat se coby chovatelská stanice. Nyní máme štěňata, která za úhradu přenecháme zájemcům. Jakým způsobem se odvádí daň z příjmu, když nejsme podnikatelé a je problematické určit míru „zisku”? Navíc je nám tvrzeno, že pokud bychom měly dva a více vrhů za rok, jednalo by se o soustavnou výdělečnou činnost a potřebovali bychom živnostenské oprávnění. To, že chováme fenku či více, a ty mají štěňata, která za úplatu přenecháváme, snad není podnikání? Podobně problematická situace nastane v případě vlastnictví chovného psa, kterým za úplatu kryjeme. Můžete nám, prosím, situaci objasnit. Jedná se o velmi diskutabilní problém velké skupiny chovatelů.“

Zobrazit odpověd

Osvobození od daně z příjmu z prodeje nemovitosti - lhůta  25.07.2005

„Nerozumím následující podmínce pro osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitostí: „ ...náhradu (odstupné) použil nebo použije na uspokojení bytové potřeby nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, v němž náhradu (odstupné) přijal...” Znamená to, že když byt prodám v 8/2005, mám lhůtu k vynaložení získaných prostředků do 8/2006 nebo 12/2006 ? A když byt prodám v 1/2006, skončí lhůta v 1/2007 nebo 12/2007?“

Zobrazit odpověd


Prodej nemovitosti bez zisku ani ztráty  08.07.2005

„1) Jsem běžný občan (fyzická osoba) a nepodnikám. Před rokem jsem koupil stavební pozemek a nedávno jsem se ho rozhodl z rodinných důvodů jej prodat. Budu muset zaplatit daň z přijmu? Jestli ano, rád bych věděl z jaké částky. Domnívám se, že jen ze zisku. Tedy pokud pozemek prodám za stejnou cenu, za jakou jsem ho před rokem koupil, neplatím daň z přijmu. Je to tak? Jak se tyto věci dokazují finančnímu úřadu?2) Když jsem jej koupil za 312 tis Kč, prodám za 320 tis Kč a z toho zaplatím daň z převodu nemovitosti 3% = 9.6 tis. Mohu uvést těchto 9600 Kč jako výdaj a jsem tedy -1600Kc ve ztrátě a neplatím daň?“

Zobrazit odpověd