Online poradna

Otázka:

Zahájení živnostenského podnikání a uplatnění výdajů před tím vzniklých

„Od 1.9.2006 si chci otevřít obchod v prostorech (v domě u rodičů), které právě rekonstruujeme, mám dva dotazy: Jaké kroky mám udělat pro založení živnosti? Lze potom v účetnictví uplatnit náklady vynaložené na rekonstrukci prodejny a jakou formou?“

Odpověď:

1) zřídit si živnostenský list (na živnostenském úřadě)


2) přihlásit se na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení


3) začít si vést daňovou evidenci


Předpokládám, že náklady na rekonstrukci převyšují 40.000 Kč. Pak je uplatníte pouze ve formě odpisů. V případě, že je provozovna v domě rodičů, můžete uplatnit náklady na rekonstrukci pouze tím způsobem, že si prostory pronajmete, budete mít souhlas pronajímatele (rodičů) s rekonstrukcí a s tím, že si jí budete odepisovat Vy.