Online poradna

Kategorie

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 55 výsledků v kategorii Nezáleží se štítkem daň z příjmu (DP)


Prodej auta za nižší cenu  24.11.2014

Dobrý den, s.r.o. plátce DPH, koupila v roce 2012 osobní automobil, zařadila jej do obch. majetku a uplatnila DPH na vstupu v roce 2012. Auto odepisovala v r. 2012, 2013. V roce 2014 prodala auto za cenu nižší než zůstatkovou (znalecký posudek na auto nebyl vypracován). Faktura na prodej vozu je vystavena na prodejní cenu + DPH 21% z prodejní ceny. Musí se nějak dorovnávat DPH (prodejní cena je nižší než zůstatková!). Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd


Prodej neodepisovaného auta  03.11.2014

Dobrý den, mám prosbu, v r.2010 jsme koupili vozidlo do firmy, pořizovací cena 225.848,-, uplatnili si v daném roce DPH, zrychleně odepisovali, ale r.2012 a 2013 odpisy neuplatnily, protože nebyly z čeho a nyní se majitel rozhodl vozidlo prodat. Jak mám postupovat v zaučtování? Když podle zůstatkové ceny je 108.406,- a prodat vozidlo chce za 50.000,-.? Je nabourané a hodnata není větší. Děkuji za rychlou odpověď. Moc děkuji VŠ

Zobrazit odpovědBonus formou snížení ceny dlouhodobého majetku  29.09.2014

Dobrý den, jsme PO, plátci DPH. Od dodavatele jsme zakoupili zvedák dle fa za 67.040,-Kč vč.DPH. Na základně smlouvy s ním dle §409 obch. zákoníku, nám poskytl na zvedák finanční příspěvek ve výši 55.873Kč a přišel nám opr.daň.doklad na -55.873,- s textem: finanční příspěvek dle smlouvy č. 123 a dohoda o vzájemném započtení. My tedy doplatili rozdíl 11.167,- vč. DPH. Podmínkou finančního příspěvku je odběr zboží od dodavatele měsíčně ve výši 43 tis po dobu 3 let. Pokud to nesplníme, budou nám fakturovat pom. část příspěvku vč. DPH 1.164 Kč. Prosím o radu, jak zaúčtovat nákup zvedáku, opr.daň.doklad (snížení ceny zvedáku?) a hlavně fakturu za 08/2014 (nesplnili jsme obrat) s textem: vrácení příspěvku dle smlouvy. Zda-li se bude časově rozlišovat, je to účetní špek. Děkuji moc a přeji hezký den.

Zobrazit odpověd

Srážka daně při vystoupení zahraničních umělců  29.09.2014

Organizace pořádající koncerty umělců uhradí částku požadovanou dle smlouvy (za koncert zahraniční skupiny na území České republiky) na účet zahraniční agentury. Zahraniční agentura zašle na tuto celkovou částku dvě faktury-faktura za poplatek umělce a faktura za produkční náklady. Má organizace povinnost platit srážkovou daň? Nebo je to povinnost zahraniční agentury? Pokud je to povinnost organizace, z jaké částky platí srážkovou daň? Jen z částky na faktuře za poplatek umělce nebo z obou částek, tzn. z celkové částky, která byla napsána ve smlouvě (a je rozdělena do dvou faktur)? Děkuji za informace.

Zobrazit odpověd

Likvidační podíl ze Slovenska  24.09.2014

Dobrý den, mateřská společnost v ČR dostala vyplacený podíl na likvidačním zůstatku dceřiné společnosti ze Slovenska. Bude postup zdanění v ČR takový, že tento příjem bude samostatným základem daně dle §20b zákona o DP (lze uplatnit nabývací cenu podílu) a v případě že na Slovensku bude sražena daň, tato se započte? Pokud by šlo o vyplacený podíl na likvidačním zůstatku plynoucí fyzické osobě - postup stejný - příjem dle §10 zákona? děkuji za Váš názor.

Zobrazit odpověd


Dary za práci v zastupitelstvu  28.08.2014

Dobrý den, blíží se volby a starosta obce by chtěl neuvolněným zastupitelům, kteří za celé funkční období nepobírali odměnu, vyplatit jednorázový finanční dar. Jak je tento dar daněn? Musí si potom každý z obdarovaných zastupitelů podat přiznání a zdanit ho? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

Faktura na nájem  26.08.2014

Dobrý den, rád bych se zeptal na platbu nájmů. Je možné zaúčtovat a zaplatit nájem jen na základě nájemní smlouvy? Nejsme plátci DPH - ale uvažujeme, že budeme. Je nějaký rozdíl pro plátce a neplátce DPH? Jak je to s kaucí? Lze ji zaplatit a zaúčtovat bez faktury jen na základě smlouvy nebo nám majitel nemovitosti musí vystavit nějaký doklad? Majitelem jsou fyzické anebo právnické osoby. Děkuji Tomáš Holý

Zobrazit odpověd

Srážení daně z příjmů autorů do 10 tis. Kč  25.08.2014

Dobrý den, můj dotaz se týká autorských přijmů. Pokud OSVČ- malíř prodá svůj vlastní obraz například za 5000,- musí tento příjem zdanit srážkovou daní 15%? Pokud ano, tuto daň musí odvést ten, kdo si obraz koupil? Například kamarád, běžný občan? Nebo se na prodej vlastních děl srážková daň nevztahuje a malíř příjmy klasicky uvádí v daňovém přiznání a může uplatnit výdaje? Prosím o radu

Zobrazit odpověd


Technické zhodnocení kulturní památky  05.08.2014

V letošním roce byla provedena rekonstrukce sklepních prostor v objektu, který je kulturní památkou. Sklepní prostory a venkovní prostory jsou využívány pro volnočasové aktivity s občerstvením. Ve venkovních prostorách bylo vybudováno petangové hřiště a terasa - bude i toto zahrnuto do tehnického hodnocení?? Do jaké odpisové skupiny zařadit toto technické hodnocení? Mám dojem, že jsem kdysi četla, že technické zhodnocení kulturní památky je možné odepisovat po kratší dobu (15 let)??? Předem děkuji za odpověď. B

Zobrazit odpověd

Odměny za kulturní akce  02.07.2014

Dobrý den, chtěla bych požádat o radu ohledně odměn za dílčí činnosti kulturní akce. Koncert řešíme Smlouvou o provedení uměleckého vystoupení s honorářem, u něhož daně neřešíme. Lze podobný nástroj najít pro případ 1. jednorázové přednášky a 2. přípravy výstavy? Je možné se vyhnout placení daní? (V našem případě připravujeme DPP se srážkovou daní, ale rádi bychom ji samozřejmě ušetřili). Moc děkuji za jakoukoliv pomoc. L.I.

Zobrazit odpověd

Odměny kapele a srážková daň  18.06.2014

Dobrý den, prosím o radu. Jsme občanské sdružení ( spolek) divadelní a kulturní činnost. 1) Může člen spolku, který davá roční členský příspěvek také pracovat u spolku na DPP ( šatna, pokladna) ? 2) Pokud vyplácíme honorář za představení - hudební kapela ( vlastní tvorba ) jsme povinni z honoráře do 10.000 měsíčně odvést srážkovou daň nebo jenom pouze pokud nás o to účinkující požádá ? 3) Pokud vyplácíme honorář na představení - hudební kapela ( převzaté písně ) jsme povinni z honoráře do 10.000 měsíčně odvést srážkovou daň nebo jenom pouze pokud nás o to účinkující požádá ? ( poplatky OSA zaplaceny ) Děkuji moc. EP.

Zobrazit odpověd


Účtování dodatečného příznání  13.06.2014

Dobrý den, zapomněla jsem v silniční dani za r. 2013 uvést jedno auto, na dani jsme měli vysoký přeplatek a nežádali jsme o jeho vrácení, při dodatečném přiznání nevím, do jakého roku zaúčtovat do daňových nákladů zvýšení silniční daně, za r. 2013 jsme ještě nepodali daň. přiznání. Mohu zohlednit nebo patří daňově dodat.daň do r. 2014 a budou nám počítat úrok z prodlení, když jsme měli přeplatek? Děkuji za odpověď J N

Zobrazit odpověd

Povinnost odepisovat  29.05.2014

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je povinnost z daňového hlediska majetek odepisovat. Přesněji řečeno, co přesně znamená §26 odst (8) Odpisy pro účely zákona není poplatník povinen uplatnit, přitom odpisování lze i přerušit, ale při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo, a to za podmínky, že v době přerušení neuplatní poplatník (vlastník ani nájemce) výdaje paušální částkou podle § 7 nebo § 9. Pokud poplatník (vlastník nebo nájemce) uplatní výdaje paušální částkou, nelze za toto zdaňovací období uplatnit odpisy v prokázané výši, ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro daňové účely. Po dobu uplatňování výdajů paušální částkou vede poplatník (vlastník nebo nájemce) odpisy pouze evidenčně. Není mi jasné, jestli evidovat odpisy musí a účtovat o nich, ale není povinnost je uplatňovat, nebo jestli není povinnost vůbec odpisovat. Předem děkuji

Zobrazit odpověd