Online poradna

Otázka:

Převod nemovitosti

„Bydlím v menším činžáku v bytě v osobním vlastnictví. Podíl na společných prostorech a pozemku pod budovou mám 950/10000. Za to, že „úplatně převedeme” část společných prostor (půda a část chodby), dojde ke kompletní rekonstrukci střechy v hodnotě cca 650 000,- Kč (já převedu 171/10000).Otázky:1. Budu platit v uvedeném poměru daň z přijmu nebo pokud je tato částka přímo investována je toto osvobozeno od daně z příjmu?2. Budu platit daň z převodu nemovitosti ? - za společné prostory i za pozemek pod budovou?3. Pokud budu platit daň z převodu - je nutný znalecký posudek převáděných společných prostor i pozemku pro výpočet daně z převodu nebo tuto daň vypočtu z částky za střechu v převáděném poměru.“

Odpověď:

Předpokládám, že dochází skutečně k převodu vlastnického práva k části nemovitosti, že neprodáváte pouze právo postavit si na půdě byt.


1. v daném poměru budete platit daň z příjmu. Přesněji řečeno prodal jste část svého nemovitého majetku a příjem se zahrnuje do Vašeho základu daně. Připadalo by v úvahu osvobození od daně, pokud jste společné prostory vlastnil více než 5 let. (Pravděpodobně jste je nabyl v okamžiku převodu bytu do osobního vlastnictví). Příjem si můžete snížit o výdaje spojené s nabytím těchto prostor (asi velmi pracně, ale přesto by se dala vyjádřit jejich pořizovací hodnota v okamžiku nákupu bytu) a veškeré výdaje související s prodejem (obecně třeba právník, notář, daň z převodu nemovitosti, ale nevím jestli v tomto případě nějaké budete mít.


2. ano, budete platit daň z převodu nemovitosti.


3. znalecký posudek je potřeba a dokládá se jím, že cena prodeje části nemovitosti není nižší než odhadní cena. (Daň z převodu se totiž počítá z prodejní ceny, ale pokud by byla nižší než odhadní cena, pak se počítá z odhadní ceny.)