Online poradna

 

Témata

y ??v>

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 20 výsledků v kategorii DPH (nezáleží na právní formě)
Opravy DPH v přiznání  21.12.2018
Opravný daňový doklad, dobropis, kam uvést v přiznání k DPH a kontrolním hlášení Vážení, tuzemská právnická osoba SRO (odběratel), plátce DPH, nakoupila v první polovině letošního roku službu (21%) od jiné tuzemské právnické osoby SRO (dodavatel), plátce DPH. Na základě domluvy nyní vystavil dodavatel odběrateli ODD - dobropis na část (nad 10 tis. Kč) původní částky služby. Odběratel přijatý dobropis uvede/zahrne za prosinec v: 1) Přiznání k DPH na řádku 40 se zápornými znaménky? 2) Kontrolním hlášení v sekci B2 se zápornými znaménky? Původní daňový doklad neuvádí? Děkuji za rady!
Zobrazit odpověd



odpočet na základě dokladů se zahraničním DIČ  20.09.2018
Dobrý deň. Sme slovenská firma, registrovaná k DPH na Slovensku máme zriadenú organizačnú zložku v ČR, registrovanú k DPH v ČR. Aktuálne riešime zamietnutú žiadosť XXX (DIČ SK) o vrátenie DPH z ČR. (Žiadateľ nesplnil podmienku stanovenú v § 82a odst. 1 písm. a) zákona o DPH. Bolo nám doporučene požiadať o tuto DPH prostredníctvom podania českého DPH priznania cez XXX o.z, vraj formálna záležitosť dokladu nemôže byť problém, avšak pred podaním by som sa chcela spýtať - či je možné v zmysle českej DPH legislatívy uplatniť zo strany A&T Transport odpočítanie DPH prostredníctvom podania českého DPH priznania aj z faktúr, ktoré neobsahujú identifikačné číslo DPH pridelené v ČR (XXX), t.j. na faktúrach je uvedené DIČ SK. Ďakujem za odpoveď S pozdravom, Minarčíková
Zobrazit odpověd

Prodej internetové graiky do zahraničí  13.07.2018
Dobrý den. Poraďte mi prosím v následující situaci. V minulem roce firma vykázala obrat přes milion. Obdržely jsme vyzvu na podáni přihlášky k DPH. Ale veškerý prodej vlastních výrobku jsou mimo tuzemsko, a jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet. Jedná se o maloobchod prostřednictvím internetu koncovým zákazníkům fyzickým osobám, občanům pro jich soukromou spotřebu. Jsou to vlastní internetové výrobky – grafické obrazy. Obrovské množství jich je prodáváno do USA, miň do Činy, Austrálie také něco do EU. Prodejní cena za výrobek je kolem 100 dolaru. Máme se přihlásit jako identifikovaná osoba na FÚ? V souhrnem hlášeni bude chybět DIČ. A v přiznáni ukázat tedy §64, řádek 20. Budu velmi vděčna za odpověď
Zobrazit odpověd

Osvobozený prodej nemovitosti  01.07.2018
Dobrý den, v roce 1996 jsme zakoupili jako s.r.o. domek, který jsme ještě v témže roce zrekonstruovali a používali jako sídlo firmy. Naše firma je měsíčním plátcem DPH. Dům jsme v roce 2018 prodali soukromé osobě. Budeme jako firma platit z prodeje domu DPH, nebo se na tento prodej vztahuje § 56 odst.3, tj. osvobození od DPH, když od kolaudace uplynulo 5 let. Děkuji předem za radu. J K
Zobrazit odpověd

DPH a pořizovací cena  20.06.2018
Nemovitost, která je rozdělena na samostatné jednotky je pronajímána plátcem DPH plátcům i neplátcům DPH. Část spotřebovávaných služeb je společných pro plátce i neplátce (správa nemovitosti, úklid společných prostor, revize) – je kráceno DPH. Do části majetku pronajímané neplátci pořídí pronajímatel majetek, který mu dodavatel fakturuje v § 92 (v přenesené daňové povinnosti) a cena je 34.000 Kč bez DPH. Pronajímatel si v přiznání k DPH toto pořízení dodaní a neoddaní. Zvyšuje částka 7.140,- Kč cenu majetku a jedná se tak o majetek nad Kč 40 tis. (34000+7140) ? Moc děkuji PU
Zobrazit odpověd

Prodej nemovitosti a DPH  13.06.2018
Dobrý den, pokud společnost, jenž je plátce DPH prodá nemovitost (zvlášť dům, zvlášť pozemek), musí být tato částka rozepsaná na kupní smlouvě na kupní cenu a DPH (nebo stačí jedna celková cena za dům a druhá za pozemek), je nějaký rozdíl v DPH za dům a za pozemek? Případně dokdy musí být DPH uhrazeno?
Zobrazit odpověd

Sazba DPH u jídla a pití  27.05.2018
Dobrý den, od 1.6. se stávám plátcem DPH a mám malou kavárnu v centru města. Pochopila jsem, snad správně, že všechno jídlo a pití je s 15% DPH, vyjma alkoholu, ten je s 21% DPH. Má otázka ale je, jak je to s nápoji a jídlem s sebou? Konkrétně třeba s plechovkami pití, které si zákazník vezme s sebou, tak tam je DPH jaké? Také 15%? Děkuji za odpověď a přeji hezký den, JM
Zobrazit odpověd

Odpočet DPH za služby před vznikem plátcovství  30.04.2018
Dobrý den, registruji se k DPH a rád bych si nechal odečíst DPH za posledních 12 měsíců za majetek a služby sloužící k ekonomické činnosti. Mám dotaz, na který jsem nenašel nikde odpověď. Jsem fotograf a za poslední rok jsem se zúčastnil pár seminářů a školení o fotografii (od plátců DPH). Je možné zahrnout tyto výdaje do prvního přiznání? Děkuji
Zobrazit odpověd


Okamžik uskutečnění dobropisu  22.03.2018
Dobrý den, prosím o radu z poheldu DPH. Firma vrátila vratné obaly dne 26.2.2018. 2.3.2018 obdržela opravný daňový doklad (dobropis). Datum vystavení 28.2.2018, DUZP 26.2.2018. Prosím o informaci, kdy je povinnost vrátit odpočet u příjemce tohoto dokladu a kdy je povinnost nárokovat DPH u firmy, která doklad vystavila. Děkuji moc za odpověď.
Zobrazit odpověd

Kontorlní hlášení - zálohy a vyúčtování  13.03.2018
Dobrý den, ohledně KH a daňových dokladů k přijaté záloze. Začátkem února nám zákazník zaplatil celou částku za zboží, ovšem k dodání zboží dojde až později (konec března). Musím tedy vystavit daňový doklad k přijaté záloze. Ovšem po dodání zboží vystavujeme další doklad-vydanou fakturu (zároveň slouží jako záruční list), kde dojde k odečtení zálohy a částka je tak nulová. Tady v kolonce "členění DPH" dávám již zkratku UN= nezahrnovat do přiznání DPH. Musí se mi částka objevit v KH za únor a ne březen? Děkuji
Zobrazit odpověd

Dodávka služeb z EU od neplátce DPH  05.03.2018
Dobrý den, jsem OSVČ, jsem plátce DPH a podnikám ve stavebnictví.Spolupracuji s obch.partnerem ze Slovenska, je to fyzická osoba, není plátcem DPH. Na fa pro nás tudíž neuvádí svoje slovenské IČ DIČ (naše DIČ).Naše účetní na tom však trvá, tvrdí, že ho musí mít. On oponuje, že podle Fin.Správy SR, nemusí být registrovaným plátcem (viz níže). Jak máme tedy postupovat a jak uplatnit v účetnictví zákon o DPH? Dovolil jsem si připojit výpis ze slovenského zákona, dokonce s potřebným příkladem. Což asi ovšem neřeší naši situaci z pohledu českých zákonů. Děkuji za odpověď. J N. Registračná povinnosť pre DPH Zákon o DPH upravuje registráciu tuzemských osôb v § 4, v § 7 a v § 7a. Registrácia za platiteľa DPH Povinná registrácia Povinnú registráciu tuzemských zdaniteľných osôb upravuje § 4 ods. 1 zákona o DPH v nadväznosti na dosiahnutie obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona o DPH. Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. To znamená, že pri povinnej registrácii musia byť splnené 2 podmienky: • Žiadateľ o registráciu, - fyzická osoba alebo právnická osoba usadená v SR, je zdaniteľnou osobou, t.j. vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH • Výška dosiahnutého obratu za posledných najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov je 49 790 eur a viac. • Príklad č. 3 – dodanie stavebných prác na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v inom členskom štáte:Fyzická osoba s trvalým pobytom v SR, ktorá nie je v SR registrovaná pre DPH, uzatvorila zmluvu na poskytovanie stavebných prác na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Nemecku, s nemeckým podnikateľom, ktorý má v Nemecku pridelené identifikačné číslo pre daň. Je právnická osoba povinná sa registrovať pre daň podľa § 7a zákona o DPH pred poskytnutím uvedených služieb? • Riešenie: Pre správe posúdenie povinnosti registrácie je potrebné určiť miesto dodania služby. V prípade poskytnutia stavebných prác sa miesto dodania služby určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miesto je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza, teda v Nemecku. Pretože miesto dodania uvedených služieb sa neurčí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, registračná povinnosť podľa § 7a zákona o DPH sa na fyzickú osobu nevzťahuje. • Zároveň sa príjmy z týchto služieb nezahŕňajú do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH v zmysle § 4 zákona o DPH, pretože ich miesto dodania nie je v SR.
Zobrazit odpověd

Pozdě uplatněný odpočet DPH  21.02.2018
Dobrý den, vedu klientovi daňovou evidenci a bohužel mi dodal několik faktur od dodavatelů z roku 2017 až po mojí urgenci v lednu 2018. Jak mám postupovat ohledně nároku na odpočet DPH. Jedná se o několik faktur z různých období. Mohu vystavit jedno dodatečné přiznání k DPH za prosinec 2017? A jak postupovat v případě faktur s přenesenou daň. povinností ( jedná se o dvě faktury s různým DUZP)? Mohu je také vystavit v rámci toho jednoho dodatečného přiznání nebo musím na každou fakturu s přenesenou pov. vystavit dodatečné přiznání přímo k období ke kterému se vztahuje? Předem děkuji za odpověď
Zobrazit odpověd

Poskytování služeb do zahraničí  07.02.2018
Dobrý den, měla bych takový dotaz. Jsem živnostník , neplátce dph. Když provádím (nebo budu provádět) služby s plněním v EU, musím se stát identifikovanou osobou a zasílat měsíčně souhrnná hlášení a platit DPH, když za mě platí daň odběratel služby(přenesená daň), nebo-li dostávám je NETTO ....výplatu už strženou o DPH. A jak je to se stejnou věcí s místem plnění USA, kde DPH platí taky odběratel(přenesená daň) .....je nutné něco vyplňovat, nebo jen stačí poté zahrnout do daňového přiznání k dani z příjmu. děkuji moc za info
Zobrazit odpověd


Odpočet DPH ze služeb čerpaných v době vzniku plátcovství  16.01.2018
Dobrý den, od 1.11.2017 jsme se stali plátcem DPH, v průběhu prosince nám přišlo vyúčtování elektřiny a plynu, jak je to s DPH mám odvést daň z vratky a naopak nárokovat si odpočet z nedoplatku? Jedná se o vyúčtování od 13.12.2016 do 12.12.2017, zdanitelné plnění mají 12.12.2017. Nebo se nárok na odpočet nějako krátí za měsíce, kdy jsme nebyli plátci?? Jedná se o DE. díky moc a přeji hezký den :) VVJ
Zobrazit odpověd


Pronájme nemovitosti a DPH  04.01.2018
Dobrý den, jsme s.r.o. registrovaní v ČR k DPH, pronajímáme dlouhodobě nemovitosti v ČR. Máme klienta ze Slovenska, který je na Slovensku registrován k DPH. Tomuto klientovi chceme pronajmout nemovitost a můj dotaz zní, jak naložit s DPH? Jedná se o službu dle §10, kde místo plnění je v tuzemsku.
Zobrazit odpověd