Online poradna

Otázka:

Prodej internetové graiky do zahraničí

Dobrý den. Poraďte mi prosím v následující situaci. V minulem roce firma vykázala obrat přes milion. Obdržely jsme vyzvu na podáni přihlášky k DPH. Ale veškerý prodej vlastních výrobku jsou mimo tuzemsko, a jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet. Jedná se o maloobchod prostřednictvím internetu koncovým zákazníkům fyzickým osobám, občanům pro jich soukromou spotřebu. Jsou to vlastní internetové výrobky – grafické obrazy. Obrovské množství jich je prodáváno do USA, miň do Činy, Austrálie také něco do EU. Prodejní cena za výrobek je kolem 100 dolaru. Máme se přihlásit jako identifikovaná osoba na FÚ? V souhrnem hlášeni bude chybět DIČ. A v přiznáni ukázat tedy §64, řádek 20. Budu velmi vděčna za odpověď
Odpověď:

1) Prodej grafických obrazů není osvobozen od DPH bez nároku na odpočet.

2) Prodej zboží do zahraničí není osvobozen od DPH bez nároku na odpočet.

3) Obávám se, že neprodáváte "zboží", ale práva k použití obrazu. V tom případě se z prodeje nepodnikatelům odvádí DPH a vstupuje do obratu (ať se jedná o prodej do EU nebo mimo EU). Pouze prodej práv podnikatelským subjektům bylo plnění, které není předmětem DPH (ale je nárok na odpočet!)

4) Je možné, že Vaše plnění je takového charakteru, že při prodeji do EU máte povinnost odvést DPH nikoliv v ČR, ale v zemi kupujícího (což lze prostřednictvím MOSS).

Takže se asi budete muset zaregistrovat k DPH, z prodeje odvádět DPH a případně si nárokovat odpočet na vstupu.

Doporučuji Vám se obrátit na daňového poradce ve Vašem okolí s konkrétním popisem plnění, které poskytujete (smluvní podmínka prodeje apod.). pb