Online poradna

 

Témata

y ??v>

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 13 výsledků v kategorii DPH (nezáleží na právní formě)


Odlišná sazba DPH na položku „zakalkulovanou” do ceny fakturovaného výkonu v jiné sazbě DPH  11.06.2006

Provádíme montážní práce (opravy...) pro bytový dům, v jaké sazbě DPH máme účtovat dopravné, pokud práci s dodávkou materiálu účtujeme ve snížené sazbě? Aplikuje se u samostatné položky „doprava” rovněž 5% DPH, když je součástí zhotovení díla? Může jednatel či společník s.r.o. této (své vlastní) právnické osobě účtovat, jakožto FO - podnikatel za různé úkony, třeba odborný dozor, technický dozor apod. Nejedná se o střet zájmů? Znám otázku „zákazu” konkurence jednatele, nicméně tato věc mi není jasná.

Zobrazit odpověd

Posouzení dosažení hranice příjmů pro vznik povinnosti k platbě DPH  05.06.2006

Firma A (fyzická osoba, neplátce DPH) zprostředkovává marketingové služby pro polskou firmu (sídlo v Polsku, plátce DPH). Firma A začala podnikat v srpnu 2005 a v květnu 2006 překročily její příjmy 1 mil. Kč (vede daňovou evidenci). Počítají se tyto příjmy do obratu pro účely DPH (jsou zdanitelným plněním)? Bude tedy nutná registrace k DPH dle §95, odst.1 zák. 235/2004 Sb. o DPH? Nebo tyto příjmy předmětem daně nejsou dle §2, odst.1, písm. b) dle zák. 235/2004 Sb. o DPH?

Zobrazit odpověd

Dodatečná provize nad rámec smluvené ceny - základ DPH  05.06.2006

„Rád bych na trhu nabídnul službu zpracování žádostí k získávání dotačních titulů, s čímž podnikatelsky zatím nemám zkušenosti. Za toto budu účtovat fixní částku + 19% DPH na pokrytí nákladů bez ohledu na úspěch, či neúspěch žádosti. V případě úspěchu bych příjemci účtoval navíc určité procento jako provize. Musí i případná provize být vždy základem pro DPH? Plnění, které klientovi nastane, není nijak jiné, než v případě neúspěchu. Z mé strany nepřibude žádná přidaná hodnota, o přidělení dotací již rozhodují jiní. Příjemci budou vesměs neplátci DPH, povinnost k dani by znamenala 19% ztrátu.“

Zobrazit odpověd
Zřizovací výdaje  14.03.2006

„Jsme s.r.o. a v srpnu jsme měli zřizovací výdaje (kolky, poplatek za ŽL) v hodnotě cca 14 000 Kč. Společnost byla založena k 31. 8. 2005. Jak mám tyto výdaje zaúčtovat? Můžu je zaúčtovat např. na účtu 381- Náklady příštích období a poté přeúčtovat na účet 538? Je možné při založení nového s.r.o. uplatnit DPH z výdajů, které vznikly ještě před samotnou registrací k DPH?“

Zobrazit odpověd

Fakturace neplátci DPH  05.02.2006

„Pro účely podnikání mám zájem si pronajmout dvě patra v činžovním domě (majitelem je právnická osoba). Zástupce firmy (která vlastní objekt) předložil smlouvu, v níž k dohodnuté ceně o pronájmu připočítává také 19 % DPH. Já podnikám na živnostenský list a nejsem plátcem DPH. Jak postupovat v tomto případě?“

Zobrazit odpověd


Prokazování kriterií pro neplátce DPH  23.01.2006

„Jsem předvolána na FÚ k prokázání, že jsem se nestala plátcem DPH. Mám doložit daňovou evidenci a evidenci příjmů. Co se tím přesně myslí? Může mne FÚ vyzvat k doložení evidence za rok 2005 v lednu 2006, kdy ještě nebylo podáno daňové přiznání k dani z příjmů za uplynulý rok? Mohou si úředníci FÚ pořizovat při tomto jednání kopie z mé evidence?“

Zobrazit odpověd