Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 3 výsledků v kategorii NNO - nestátní neziskové organizace se štítkem dlouhodobý majetek
Odpisy budov částečně pronajímaných  10.10.2014

Jsme příspěvková organizace města s hospodářskou činností - hlavně dlouhodobé pronájmy. Do daňového přiznání uplatňujeme výši všech účetních odpisů (tj. z budov i věcí nad 40tis., resp. nad 60 tis.). Slyšeli jsme, že tyto odpisy uplatňovat nelze nebo lze jen uplatnit odpisy z částí budov, které pronajímáme. Děkuji.

Zobrazit odpověd

účtování odpisů - majetek z darů  15.09.2014

Dobrý den, účtuji občanské sdružení /nestátní nezisková org./. Jedná se o lesní školku. Formou darovacích smluv získalo finanční dary, které nebyli podmíněny účelově, ale byly na činnost a fungování lesní školky. Z těchto finančních darů obč.sdružení začalo postupně stavět tzv.domeček /nejedná se o stavbu jako takovou, spíše zahradní domek, jurtu, ve které si děti hrají a pracují/. Jednalo se v průběhu roku 2012,2013 o částku ve výši 200 000,-, kterou jsem soustředila na účtu 042. Letos došlo ke konečné fázi a chceme tento tzv. domeček zařadit zápisem 022/042..cca 200 000,-- a účetně začít odepisovat po dobu 5 let /náš předpokládaný výhled o fungování školky/. Díky finančním prostředkům účtovaným do výnosů /682/ jsme vytvořili účetní zisk a ten je evidován na účtu D 932. Rozumím tomu dobře, že čerpání takto vytvořeného zisku bude 932/648 ve výši účetního odpisu domečku, který je účtován 551/082? Neboť vytvořený zisk jsme nepřeváděli na účet 911, či 901.

Zobrazit odpověd

Účtování o dotaci na technické zhodnocení  26.05.2014

Dobrý den, jsme obecně prospěšná společnost. Účtujeme v hospodářském roce od 1.7. do 30.6.. V prosinci 2013 nám byla MŠMT postytnuta investiční dotace na rekonstrukci sportovišť. Prosím o radu, jak zaúčtovat poskytnutou dotaci a následně odpisy technického zhodnocení staveb. Děkuji.

Zobrazit odpověd