Online poradna

Otázka:

Ocenění majetku v jednoduchém účetnictví

Jsme neziskovka, spolek, který poskytuje kulturní služby, vedeme JÚ. Veškerý majetek vykazuje hodnotu přes 2 600 tis.Kč (jenom HIM pořízení v r.2013 z dotace má hodnotu ve výši 1 900 tis.Kč). Neodepisujeme ani účetně ani daňově. Existuje nějaká amortizace, nebo jak jinak snížit hodnotu veškerého majetku (finanční prostředky bychom do budoucna rádi použili na opravy digitalizačního zařízení), abychom nepřesáhli hranici 3 000 tis.Kč a nemuseli vést podvojné účetnictví? Děkuji za odpověď
Odpověď:

Neexistuje. Od toho je to právě jednoduché účetnictví, že se žádné takové věci nedělají. Pořizovací cenu má majetek až do jeho vyřazení stále stejnou a to i v případě, že byste uplatňovali daňové odpisy!

A možná zvažte, jestli vedení jednoduchého účetnictví Vám přináší nějaké výhody. Podle mne přináší pouze nevýhody. pb