Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 31 výsledků se štítkem JÚ a daňová evidence
Jednoduché účetnictví a DPH a zveřejňování  14.12.2016
Dobrý den, chápu správně, že podle nového zákona o účetnictví spolek - plátce DPH (obrat do 3 000 000,- Kč, bez zaměstnanců) musí od 1.1.2016 vést účetnictví? Plátcem DPH je od r. 2011. Za r. 2014 a 2015 musí zpětně zveřejnit přehledy příjmů a výdajů ve Sbírce listin (v těchto letech vedl spolek jednoduché účetnictví). Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Oprava chybně vedeného účetnictví  29.09.2016

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně chybně evidence ucetnictvi. Přebrala jsem vedeni ucetnictvi NO. Tato NO měla povinnost v roce 2015 účtovat dle podvojného ucetnictvi, nadále však vedla pouze daňovou evidenci a i dáno přiznání bylo tak sestaveno. Chtěla bych se zeptat zda to mám nějak neřešit, opravit nebo se tím již nezabývat. Pokud opravit tak pak jaký způsob by byl nejlepší. Děkuji za odpoved

Zobrazit odpověd


Nákup auta  29.08.2016

Dobrý den, mám prosbu, ptal jsem se , jak mám zaúčtovat nákup auta na firmu ( 90% firma, 10% soukromě) vedu daňovou evidenci a není mě jasné, jak mám celou operaci zanést do evidence, konkrétně jak provést zaúčtování poměrných částí z hlediska DPH tak, aby při hlášení na F.Ú. se bez problému spárovaly jak faktura ze servisu, tak moje data, přesto, že bude 10% na soukromo. Už jsem od Vás dostal odpověď, ale bohužel na podvojné účetnictví a to není můj případ. Já se klaníma přeji příjemné dny.

Zobrazit odpověd

Zásadní změna stanov spolku  25.08.2016

Dobrý den, shodou okolností jsem se dostala k vedení jednoduchého účetnictví ženského spolku, který vznikl v únoru 2014. Ve spolku se uvažuje o změně stanov, která by měla změnit vymezení hlavní a vedlejší činnosti spolku. Jestliže členská schůze schválí tuto změnu stanov musí se k datu schválení udělat mimořádná účetní závěrka? (podávat daňové přiznání) Děkuji za odpověď. MV

Zobrazit odpověd

Odměna spolku za práci  06.08.2016

Dobrý den, při naší ZŠ bylo v roce 2010 založeno Občanské sdružení, dnes Spolek. Vedeme po celou dobu jednoduché účetnictví - příjmy = členské příspěvky, peněž.dary od rodičů, z akademií, vánočního jarmarku - výdaje= autobusy na sport.akce, pracovní sešity, přednášky, výchovné koncerty, představení, sociální příspěvky. 1. Můžeme zaplatit účetní, která nám pomáhá od počátku až dodnes zpracovávat účetnictví ve volném čase, jakousi symbolickou "mzdu" cca 10.000,- ? 2. Můžeme vyplatit příspěvek učiteli na cestu do zahraničí (rezerva pro děti do Anglie) a pokud ano, jak to ošetřit v účetnictví? Děkujeme moc za pomoc. Je fajn, že tu jste! K.

Zobrazit odpověd


Přechod z jednoduchého účetnictví na podvojné  23.06.2016

Dobrý den, jsme spolek a řešíme problém nevyfakturovaných dodávek energie při přechodu z JÚ na vedení účetnictví, a to i v souvislosti s poskytnutými zálohami. Při zúčtování poskytnutých záloh dochází k situaci, kdy celkový náklad, který je součástí vyúčtování, je částečně nákladem za předcházející zdaňovací období. Máme obavu, že by náklad zaúčtovaný do období, kdy je poprvé vedeno účetnictví, mohl být posouzen jako daňově neuznatelný, protože se netýká daného účetního období. Nabízí se tedy řešení pomocí dohadných účtů pasivních v zahajovací rozvaze. Je správné vykazovat v zahajovací rozvaze dohadné účty pasivní nebo zde máme zohlednit pouze zaplacené zálohy z r.2015 a o ty pak zvýšit základ daně? Mnohokrát děkuji. JK

Zobrazit odpověd

Jak vést daňovou evidenci?  09.06.2016

DObrý den, chtěla jsem se zeptat jaký druh učetnictví zvolit v počátcích podnikání. Jelikož si teďkom budu otevírat občerstvení(všechna potřebná vyjádření a schválení mám) na Živnostenský list a vůbec nemám ponětí jak evidovat příjmy,výdaje, atd.. A na internetu jsem nenašla žádné přesné informace. Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd

Společnost (dříve sdružení) a faktury  07.04.2016

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ohledně podnikání dle §2716 Obč .zákoníku (dříve sdružení bez právní subjektivity). Jsou 3 společníci, kteří si ve smlouvě určili pověřenou osobu k vedení daňové evidence. Můj dotaz se týká přijatých a vystavovaných dokladů týkající se pouze činnosti sdružení - mají být vystavovány na IČO této pověřené osoby nebo mohou být vystavovány na kterékoli IČO všech 3 společníků? Za odpověď předem děkuji HD

Zobrazit odpovědPřechod z daňové evidence na podvojné účetnictví  18.03.2016

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se převádí účetnictví z daňové evidence na podvojné. Mám k dispozici pouze zůstatek na účtě 221. Oproti němu jsem dala do počátečních stavů stejnou částku na účet 961 Počáteční účet rozvažný. V tu chvíli se počátečný stavy rovnají, ale Rozvaha mi stále o počáteční stav na 221 nesedí. Nevím, zda jsem neopomněla tento zůstatek ještě někam zavést. Děkuji moc.

Zobrazit odpověd

Závěrka v jednoduchém účetnictví  17.03.2016

Dobrý den, rušíme spolek, který pořádal akce pro děti v naší vesnici. Jsem likvidátor a soud žádá účetní závěrku ke dni vstupu do likvidace a ke dni zpracování návrhu na rozdělení likv. zůstatku. Nevedli jsme účetnictví, jen přehled příjmů a výdajů. Neměli jsme žádné zdanitelné příjmy. Dostali jsme vždy příspěvek od obecního úřadu a za ten jsme nakoupili ceny pro děti, což jsme doložili paragony. Nebyli jsme ani registrovaní u fin. úřadu. Jak mám udělat účetní závěrku a jsme nuceni ji dělat, když jsme nevedli účetnictví?Děkuji K

Zobrazit odpověd

Přiznání a účetnictví spolku  11.03.2016

Dobrý den, jsme spolek, který organizuje sportovní utkání pro amatérské sportovce (roční náklady cca 700 tis. Kč). Veškeré naše příjmy pocházejí buď z darů nebo z dotace obce. Veškeré náklady jsou použity na naši hlavní činnost, tj. na pronájem sportovišť. Máme povinnost podávat daňové přiznání? A stačí nám vést jednoduché účetnictví? Moc děkuji za odpověď. Pěkný den.

Zobrazit odpověd

Daňový odpis pohledávek v daňové evidenci  09.03.2016

Pohledávka dodaněná při přechodu na paušál, ale ve skutečnosti nebyla nikdy uhrazena. V r. 2009 jsem přecházela (OSVČ) z daň. evidence na výdaje procentem z příjmů. Ke konci r. 2008 jsem dodanila mj. všechny pohledávky, ale jedna z nich nebyla v budoucnu nikdy uhrazena (je z r. 2007) a uhrazena ani nebude. Lze to nějak řešit a o tuto částku si snížit základ daně (jedná se pro mne o velkou částku cca o 95.000,- Kč bez DPH), pokud ano, tak kdy a co je k tomu potřeba? Ve Vašich dřívějších odpovědích na dotazy jsem se dočetla, že "OSVČ řeší pohledávky jen při ukončení podnikání, přerušení podnikání (nezahájeném do termínu pro podání přiznání), přechodu na vykazování skutečných výdajů (na daňovou evidenci) a přechodu na podvojné účetnictví. pb" - z toho by plynulo, že musím počkat až do roku, kdy ukončím podnikání. Děkuji za odpověď, L U

Zobrazit odpověd

Jednoduché účetnictví spolku  08.03.2016

Dobrý den, chtěla bych se zeptat ,zda jsme po celou dobu naší existence vedli správnou kategorizaci účetnictví. Do roku 2013 jsme byli občanské sdružení,kde hodnota našeho majetku přesahovala částku 4.000.000,-Kč (pozemky aj.),příjmy do 3.000.000,-Kč jsme nepřekročili. Vedli jsme po celou dobu -cca 15 let (1999-2013) jednoduché účetnictví a to i za rok 2014-2015 jako pobočný spolek. Je to správně? Od 1.1.2016 přestup na podvodné účetnictví z důvodu překročení hodnoty majetku. Děkuji velice a přeji hezký den Maršálková

Zobrazit odpověd

Inventarizační přebytek v daňové evidenci  07.03.2016

Dobrý den, FO vede daňovou evidenci, koupila v roce 2015 eshop se zbožím, při inventuře zásob k 31.12. zjistila přebytek v zásobách. Prosím o info zda se tento přebytek nějak promítne do daňového přiznání, nebo pouze mi zvýší stav zásob k 31.12. a v příjmech toto zboží zdaním až při prodeji? Děkuji B

Zobrazit odpověd

Vyřazení auta z obchodního majetku  04.03.2016

Dobrý den, jsem OSVČ, vedu evidenci a výdaje procentem z příjmů. V roce 2011 jsem zakoupil osobní automobil na IČO a uplatnil DPH. Letos od února již auto nepoužívám. Musím dále platit plnou silniční daň na celý rok 2016 a dále? Jak mám postupovat v evidenci při event. převodu auta z IČO na moje RČ? Děkuji.

Zobrazit odpověd

Zásoby v daňové evidenci  28.02.2016

Vedu daňovou evidenci - jsem podnikatel v zemědělství. Co nakupuji dávám přímo do spotřeby. Jen na konci roku eviduji nespotřebovanou naftu. Dále dělám pravidelně inventuru vlastních výrobků - krmiv, a pak inventuru zvířat a jejich ocenění. Uvádí se pro daň z příjmů rozdíl zásob oproti roku minulému /změna stavu zásob v podvojném účetnictví / nebo ne. Nikde jsem se nic konkrétního nedočetla a nezjistila. Chci se ujisti zda nedělám něco špatně. Děkuji za odpověď. L

Zobrazit odpověd