Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 16 výsledků se štítkem odpisy
Navýšení pořizovací ceny hmotného a nehmotného majetku  20.06.2006

Považuje se za „technické zhodnocení” navýšení pořizovací ceny hmotného a nehmotného majetku v roce pořízení majetku (pro výpočet daňových odpisů) ? - obecně pro všechny kategorie odpisování. Konkrétní příklad - vztahuje se pro výpočet daňového odpisu za rok 2006 znění zákona o daních z příjmu odstavec 7 § 32a pro software pořízený v roce 2006, jehož pořizovací cena byla ve stejném roce 2x navýšena? Jedná se o majetek akciové společnosti.

Zobrazit odpověd

Odpisy drobného majtetku (méně něž 40 tis. Kč)  17.06.2006

„Naše společnost respektuje zákonnou hranici 40 tis. Kč a více pro zařazení do hmotného investičního majetku. Majetek v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč zařazuje jako drobný dlouhodobý majetek, který účetně odepisuje 18 měsíců. Jaká bude v tomto případě velikost daňových odpisů? Rovny účetní nebo 100 % hned při pořízení?“

Zobrazit odpovědProdej svého osobního majetku vloženého do podnikání  05.06.2006

„Jsem spolu s manželkou vlastníkem objektu /skladové budovy a pozemku/. Před 10 lety jsem objekt vložil do podnikání - hodnotu dle znaleckého posudku - a odepisoval. V případě, že tento objekt nyní chci prodat, budu ho prodávat jako soukromá osoba nebo jako podnikatel - fyzická osoba a jak budu danit?“

Zobrazit odpověd

Volba způsobu účetního odepisování majetku  05.06.2006

„Na základě prováděcí směrnice do drobného dlouhodobého majetku zařazuji věci v pořizovací hodnotě 10.000 - 40.000,- Kč. Odepisuji 2 roky - tedy 50% a 50%. Auditorka mi sdělila, že je to špatně, že musím odepisovat 24 měsíců s ohledem na měsíc pořízení a nikoli celých 50% v prvním roce. Je to správné?“

Zobrazit odpověd

Opis majetku pořízeného v průběhu roku  22.05.2006

„Pořídila jsem si terénní automobil, který byl přestavěn na N1. Tudíž si mohu odpočítat DPH. Zařadila jsem jej do odpisové skupiny 1a a budu ho odepisovat 4 roky, zrychleně. Pořídila jsem si ho 10.3.2006. Když si spočítám zrychlené odpisy, tak mě vyjde určitá částka odpisu na rok 2006. Musím tuto částku ponížit o měsíce, ve kterých toto auto nebylo ve firmě? /t.j. leden, únor/ Nebo se tato částka použije za celý rok tak, jak vyjde při spočítání odpisů?“

Zobrazit odpovědOdcizení majetku v daňové evidenci / účetnictví  31.03.2006

„Jsem OSVČ a současně mám hlavní zaměstnání. V roce 2004 jsem si v rámci podnikání koupila notebook v ceně asi 39 000 Kč, který jsem v roce 2004 začala odepisovat zrychleným odpisem. V roce 2005 mi byl notebook ukraden - mám potvrzení od policie. Mohu si odečíst v r. 2005 zbylou částku ceny nebo mám odepisovat dál, i když ho už nevlastním? Pokud odepisovat, jakým způsobem?“

Zobrazit odpověd


Přerušení podnikání na ŽL a osobní automobil  14.03.2006

„Mám vedle hlavního zaměstnání (zaměstnanec) ještě živnost jako vedlejší činnost, kde používám vlastní osobní auto. Uplatňoval jsem na něj odpisy a všechny další náklady v letech 2003, 2004, 2005, zbývá poslední rok 2006. Ovšem chci teď živnost přerušit, jelikož v roce 2006 nebudu mít žádné příjmy a ani nebudu vykazovat oficiálně žádnou činnost. Jak nejsnadněji a nejlevněji ukončit odepisování auta a jeho vyjmuti z obchodního majetku?. Uvažoval jsem o tom že prostě nechám živnost aktivní celý rok 2006 (budu dále platit silniční daň) a přeruším živnost až v roce 2007, po skončení odpisu a vyjmuti auta z majetku. Ovsem to mě bude zbytečně stát tu silniční daň. Je nějaká jiná varianta? Za jak dlouho po vyjmuti auta z obchodního majetku ho můžu jako soukromá osoba prodat aniž bych musel odvádět z tohoto prodeje daň z přijmu?“

Zobrazit odpovědOdpis nemovitosti  14.01.2006

„Vlastnil jsem 2/3 nemovitosti, kterou jsem spolu s vlastníkem zbývající 1/3 pronajímal na obchody. Každý jsme uplatňovali odpisy z odhadní ceny 900.000,-- Kč v odpovídajícím poměru vlastnictví. V březnu roku 2005 jsem od vlastníka zbývající 1/3 nemovitosti, tuto 1/3 odkoupil za 1.000.000,- Kč. Z jaké ceny mám vypočítat odpisy za rok 2005? Domnívám se: původní cena 2/3 z 900.000, tj. 600.000,- Kč + cena koupené 1/3 1.000.000,- Kč = 1.600.000,- Kč Musím krátit odpis za koupenou 1/3 nemovitosti, když jsem ji pořídil až v březnu?“

Zobrazit odpověd

Změna odpisových sazeb a koeficientů v roce 2005  07.01.2006

„Naše firma pořídila dlouhodobý majetek před rokem 2005. Tento majetek zařadila do užívání a začala odepisovat a použila odpisové sazby či koeficienty dle platného zákona o dani z příjmu. V roce 2005 se pro některé odpisové skupiny změnily odpisové sazby a koeficienty. Lze pro výpočet odpisů za rok 2005 staré odpisové sazby či koeficienty změnit na nové odpisové sazby či koeficienty platné podle zákona o dani z > příjmu za rok 2005?“

Zobrazit odpověd