Aktuality

Co přinesl úsporný balíček?

Změny  v daních a účetnictví od 1.1.2024

Aktualizováno 11.2.2024

 

Úsporný nebo též konsolidační balíček - zákon 349/2023 Sb. novelizuje velkou řadu daňových i účetních zákonů.

Co přinesl v oblasti DPH, daně z příjmů a účetnictví?

 

V oblasti DPH

 

V oblasti stravování zaměstnanců

 • zrušena výhodnost neomezeně velkých stravenek a sjednocena s výhodností stravenkového paušálu;
 • při směně delší než 11 hod bude možné poskytnout 2 stravenkové paušály;
 • u smluv, kde není určena směna, bude možno poskytnout stravenku nebo paušál při odpracování více než 3 hodin;
 • silně znevýhodněno závodní stravování; oproti situaci v roce 2023 přichází v úvahu, že se zaměstnancům dodaňuje vydaná strava; oproti stravenkovému paušálu je zde nejistota daňové uznatelnosti na straně zaměstnavatele;
 • znejistění v oblasti drobného občerstvení poskytnutého zaměstnancům v pracovní době;
 • ponecháno osvobození a daňová uznatelnost hlavních jídel na pracovní cestě v neomezené (přiměřené) výši.

 

V oblasti dalších zaměstnaneckých benefitů

 • možnost ostatních benefitů (sport, kultura, vzdělání apod.) nebude zcela zrušena, ale omezena v součtu s rekreací na částku ve výši poloviny průměrné mzdy;
 • veškeré dary zaměstnancům jsou dodaňovány;
 • FKSP je snížen na polovinu (1 % z mezd) a minimálně polovina z něj je určena na šetření na penzi (důchodové nebo životní pojištění);
 • dodanění referenčních osobních vozidel poskytnutých zaměstnanci na soukromou potřebu se u bezemisních vozidel snížuje na 0,25% měsíčně.

 

V oblasti slev a osvobození daní z příjmů fyzických osob

 • osvobození příjmů drobných včelařů je zachováno; omezeno na 50 včelstev;í se osvobození nepeněžních příjmů v podobě prodeje služebního bytu za nižší než tržní cenu;
 • osvobození prodeje podílů na společnostech bude od roku 2025 omezeno výší 40 mil. Kč ročně;
 • ruší se sleva na studium a na školku dětí;
 • slevu na manželku mohou uplatnit jen poplatníci s dítětem do 3 let;
 • zrušení odpočtu výdajů na příspěvky do odborů a ověřující zkoušky;
 • zdanění příjmů z tombol nad 50 tis. Kč.

 

Další změny v dani z příjmu

 • odpisy drahých osobních aut bude možné uplatňovat pouze do výše 2 mil. Kč; 
 • možnost použít mimořádné odpisy (zkrácení na 24 měsíců) bude pro bezemisní vozidla prodloužena do roku 2028;
 • hranice pro 23% sazba daně z příjmu fyzických osob se sníiuje na 36x průměrné mzdy (tedy cca 1,4 mil. Kč);
 • sazba daně z příjmu právnických osob se zvyšuje na 21 %; u poplatníků s hospodářským rokem až od následujícího období;
 • zrušení možnosti tichého vína jako daňově uznatelné reprezentace;
 • poplatník se bude moci přihlásit do režimu daně z příjmů, ve kterém nebude zdaňovat nerealizované kurzové rozdíly.

 

V dalších daních a odvodech

 • zvýšena daň z nemovitosti (s výjimkou nevyužitelných ploch a některých nemovitostí pro veřejně prospěšné účely;
 • drobné úpravy v silniční dani;
 • zvýšení spotřebních daní, ekologických daní a daní z hazardu;
 • zvýšení srážky sociálního pojištění zaměstnanců o 0,6% na nemocenské pojištění;
 • postupné zvyšování minimálního sociálního pojištění OSVČ;
 • omezení možnosti DPP bez odvodů sociálního a zdravotního pojištění od 1.7.2024.

 

V účetnictví

 

 • účetní jednotky obchodující převážně v eurech, dolarech nebo librách mohou v této měně od 1.1.2024 účtovat (místo účtování v Kč); v této měně budou i počítat daň z příjmu; nicméně DPH se bude evidovat nadále v Kč.

Změny v odvodech sociálního pojištění z dohod o provedení práce byly odsunuty na 1.7.2024


Podrobněji se můžete seznámit se změnami na rok 2024 v seminářích:
27.2.24 – Praha
28.2.24 – Brno 
29.2.24 – Ostrava 
(přihlášky na webových stránkách organizátorů).