Aktuality

Stravenky a stravenkový paušál v roce 2024

Změny u stravenek v důsledku konsolidačního (úsporného) balíčku

Aktualizováno 11.2.2024

Od 1.1.2024 se mění daňové důsledky stravenek a jsou sjednoceny se stravenkovým paušálem. Tím přestávají být stravenky jakkoli výhodné a vzhledem k nákladům na jejich pořízení a omezením jejich použití je stravenkový paušál výhodnější.


Oba příspěvky (stravenky i stravenkový paušál):

 • jsou plně daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele (nejen 55 %; i nad limit 116,20 Kč);
 • jsou osvobozeny od dodanění u zaměstnance pouze, pokud přesáhnou 116,20 Kč (pokud rozdíl mezi stravenkou a tím, za kolik si jí zaměstnanec kupuje, nepřesáhne 116,20 Kč) – přesahující část se dodaní (odvede daň, sociální a zdravotní za zaměstnance i zaměstnavatele);
 • nejsou osvobozeny, pokud zaměstnanec neodpracoval na směně alespoň 3 hodiny;
 • lze poskytnou dvojnásobně, pokud zaměstnanec strávil na směně (včetně přestávek) více než 11 hodin;
 • nejsou osvobozeny, pokud v průběhu směny vznikl zaměstnanci nárok na stravné při pracovní cestě (pokud nárok vznikne mimo pracovní dobu, tak to osvobození neruší, a to ani když část cesty do pracovní doby zasáhne);
 • lze poskytnou i členům orgánů (např. jednatelům, členům dozorčí rady) za dny, kdy vykáží, že odpracovali minimálně 3 hodiny (nemusí být v souvislém úseku);
 • lze poskytnou i pracovníkům na dohody (DPP a DPČ) za dny, kdy odpracovali minimálně 3 hodiny (nemusí být v souvislém úseku);
 • nejsou osvobozeny, pokud v daný kalendářní den členu orgánu nebo pracovníku na dohodu vznikl nárok na stravné.

Přitom příspěvky: 

 • vydané v roce 2023 za prosinec se řídí ještě starými předpisy;
 • vydané až v roce 2024 za prosinec 2023 se také řídí ještě starými předpisy;
 • vydané v roce 2024 na leden 2024 se již řídí novými předpisy  (a to i v případě, že zaměstnavatel účtuje v hospodářském roce);
 • stravenkový paušál vydaný zaměstnanci v prosinci 2023 na leden 2024 je osvobozen dle názoru autora jen do výše 107,10 Kč (ale možná bude tolerováno i 116,20 Kč);
 • stravenky vydané v roce 2023 na leden 2024 mohou být předmětem sporu, protože dle názoru autora jsou u zaměstnavatelů účtujících v kalendářním roce nákladem roku 2024 a tudíž budou plně osvobozené a příjmem zaměstnance v roce 2023 a tudíž se nebudou dodaňovat (ale toto bude možná finanční správa zpochybňovat); [stravenky vydané v prosinci 2023 na celý rok 2024 dopředu bude asi posuzováno jako zneužití zákona a zaměstnanci dodaněno (pokud shodně nebylo postupováno i v minulých letech)].