Aktuality

Odpočet DPH z osobních aut v roce 2024

Změny v důsledku konsolidačního (úsporného) balíčku od 1.1.2024

Aktualizováno 2.12.2023

Nárok na odpočet z osobních aut je v důsledku změn v konsolidačním balíčku limitován od 1.1.2024 částkou 420 tis. Kč

(tj. uplatnit nárok lze pouze z první 2 mil. Kč ceny).


Toto omezení se netýká:

 • nákladních vozidel, autobusů, traktorů a dalších vozidel, které nemají označení M1 v technickém průkazu;
 • sanitních a pohřebních vozidel, i když jsou v kategorii M1;
 • vozidel provozovatelů taxislužby;
 • vozidel pořizovaných jako zboží (tj. určených k dalšímu prodeji, nikoliv užívání);
 • vozidel dodaných do 31.12.2023 a to i když budou opatřeny SPZ a uvedeny do provozu až v roce 2024;
 • (dle přesvědčení autora) vozidel na něž byla zaplacena záloha do 31.12.2023, i když budou dodány, dodány a doplaceny až v roce 2024; [platba zálohy 400 Kč v roce 2023 na dodání vozidla za 4 mil. Kč v roce 2024 je úkon učinění pouze za účelem získání vyššího odpočtu a neumožní uplatnit si celé DPH v roce 2024];
 • případného budoucího technického zhodnocení vozidel (provedeného v roce 2024 nebo později), u kterých by při pořízení bylo možné uplatnit odpočet DPH nad 420 tis. Kč (pořízených v roce 2023 a dříve).

Toto omezení se týká:

 • montážních vozidel zařazených do kategorie M1 pokud jsou pořízeny společně s vybavení jako jedna položka a přesáhnou částku 2 mil. Kč; dle přesvědčení autora není ve většině případů obcházení zákona, pokud bude dodávka rozdělena na dvě (nebo i více) částek (vozidlo + jeho vybavení, přístroje atd.) a to ani v případě, že vybavení je pevně spjato s vozidlem; potom z vybavení lze uplatnit DPH neomezeně, z vozidla pouze 420 tis. Kč;
 • výše uvedené se netýká běžného vybavení sloužícího k provozu vozidla, ale pouze dalšího vybavení sloužícího ke speciální funkci těchto vozidel;
 • předváděcích vozidel autoprodejen, a to i když budou sloužit pouze k vyzkoušení sezení (nebudou provozovány k jízdě) a budou následně prodány ve stejném období, v jakém byly pořízeny (tj. i když nebude na tento dlouhodobý majetek možné uplatnit daňové odpisy);
 • u vozidel, které byly původně pořízeny jako zboží (a uplatněn po 1.1.2024 odpočet) a následně přeřazeny do užívání (dlouhodobého majetku) – přesahující odpočet je nutné vrátit v měsíci přeřazení;
 • jakéhokoli následného technického zhodnocení těchto vozidel, u kterých nebylo možné si uplatnit odpočet DPH přesahující 420 tis. Kč;
 • pokud by vozidlo pořízené po 1.1.2024 s cenou nižší, než 2 mil. Kč bylo technicky zhodnocené na částku vyšší než 2 mil. Kč, je nárok na odpočet DPH z technického zhodnocení limitován tak, aby v součtu (pořízení + všech technických zhodnocení) nepřesáhl částku 420 tis. Kč;
 • z přechodných ustanovení není jednoznačné, jaký lze uplatnit odpočet z technického zhodnocení provedeného po 1.1.2024 u vozidel, ze kterých bylo možné uplatnit neomezený odpočet DPH; dle Informace GFŘ u nich bude možné uplatnit neomezeně i odpočet z technického zhodnocení.

V případě prodeje se uplatní DPH z celé ceny a nezvyšuje se nárok na odpočet ani v případě, kdy prodej následuje v brzké době po pořízení. 
Obdobným způsobem je omezeno i uplatnění odpisů a zůstatkové ceny v daních z příjmů.
Zákon neřeší případ pořízení podílu na vozidle. Pokud by dvě nebo více osob pořídilo společně vozidlo; pak se nárokované odpočty mezi nimi nesčítají. Tedy každý z nich si může uplatnit částku 420 tis. Kč (přitom není jednoznačně dáno, zda omezení odpočtu DPH "na automobil" se vztahuje i na odpočet z pořízení "podílu na automobilu", stejně tak jako není zřejmé zda zákonodárce neměl v úmyslu omezení 420 tis. Kč aplikovat na automobil i v případě, že jej pořizuje více kupujících společně).