Aktuality

Osobní automobily nad 2 mil. Kč v roce 2024

Změny v důsledku konsolidačního (úsporného) balíčku od 1.1.2024

Aktualizováno 11.2.2024

Konsolidačním balíček znemožňuje odepisováni osobních aut z většího základů než jsou 2 mil. Kč.

 

Toto omezení se netýká:

 • nákladních vozidel, autobusů, traktorů a dalších vozidel, které nemají označení M1 v technickém průkazu;
 • sanitních a pohřebních vozidel, i když jsou v kategorii M1;
 • vozidel provozovatelů taxislužby;
 • vozidel uvedených do provozu do 31.12.2023;
 • případného budoucího technického zhodnocení vozidel (provedeného v roce 2024 nebo později), pořízených v roce 2023 a dříve;
 • finančního leasingu, pokud bylo vozidlo předáno do 31.12.2023
 • operativního leasingu.

 

Toto omezení se týká:

 • montážních vozidel zařazených do kategorie M1 pokud jsou společně s vybavení zařazeny jako jedna položka majetku a přesáhnou částku 2 mil. Kč; dle přesvědčení autora není ve většině případů obcházení zákona, pokud budou rozděleny na dvě (nebo i více) karet majetku (vozidlo + jeho vybavení, přístroje atd.) a to ani v případě, že vybavení je pevně spjato s vozidlem; potom z vybavení lze uplatnit DPH neomezeně, z vozidla pouze 420 tis. Kč;
 • výše uvedené se netýká běžného vybavení sloužícího k provozu vozidla, ale pouze dalšího vybavení sloužícího ke speciální funkci těchto vozidel;
 • předváděcích vozidel autoprodejen;
 • vozidel pořízených na finanční leasing, pokud k předání dojde po 1.1.2024;
 • jakéhokoli následného technického zhodnocení těchto vozidel, ze kterého je odpisování limitováno 2 mil. Kč;
 • pokud by vozidlo pořízené po 1.1.2024 s cenou nižší, než 2 mil. Kč bylo technicky zhodnocené na částku vyšší než 2 mil. Kč, pak odpisy lze dále již dělat jen z omezené výše 2 mil. Kč.

 

Omezení je následující:

 • daňové odpisy uvedených vozidel lze uplatnit pouze jako by byly vypočteny z částky 2 mil. Kč; pokud však vozidlo technicky zhodnotíte, nebude tento zjednodušený způsob fungovat; 
 • daňová zůstatková cena se ale snižuje jako by odpisy byly dělány z celé částky; (tedy po 5 letech se uplatní na snížení základu daně v součtu 2 mil. Kč, ale zůstatková cena bude 0 Kč);
 • daňová zůstatková cena se snižuje i v případě, že by z důvodů optimalizace odpisy nebyly uplatněny (tudíž taková optimalizace postrádá smysl – neposune možnost uplatnění odpisů do dalšího období);
 • přesný postup spočívá v tom, že se vypočte poměr částky 2 mil. Kč a pořizovací ceny (základ daně + část DPH, kterou není možné uplatnit); tímto číslem se násobí vypočtené daňové odpisy - v přiznání snižuje základ daně poměrně zkrácený odpis, zůstatková cena se sníží o celý daňový odpis;
 • daňová zůstatková cena se snižuje o celý odpis z plné částky i v případě, že by z důvodů optimalizace rovnoměrné odpisy byly uplatněny v nižší částce (tudíž taková optimalizace postrádá smysl);
 • náklady na finanční leasing se uplatní pouze v poměrné části (v poměru 2 mil. Kč / celkové splátky - tedy obdobně jako odpis v předminulé odrážce);
 • v případě spoluvlastnictví se částka 2 mil. Kč uplatní na celé vozidlo (nikoliv na podíl u jednotlivého poplatníka) neboli jinými slovy lze uplatnit odpisy je z částky 2 mil. Kč vynásobené podílem na vozidle.

Obdobný způsobem je zkrácen i nárok na odpočet DPH.