Pojištění kontroly

Obáváte se kontroly finančního úřadu? Zajistěte se proti následkům!

Obáváte se kontroly, ne snad proto, že byste měli své účetnictví nebo daňové záležitosti v nepořádku, ale proto, že kontrola je ztráta času a znamená další náklady i v případě, že proběhne bez doměření daně?
Nebo proto, že jste přesvědčení, že máte vše v pořádku a i když máte pravdu, při kontrole svého správce daně nedokážete přesvědčit a je Vám doměřena daň neoprávněně?
Anebo si nejste stoprocentně jisti, jestli máte vše v pořádku, jestli jste sami nebo Vaše účetní na něco nezapomněli, obáváte se, že jste nestačili zaznamenat všechny změny zákonů a jestli Váš výklad, který jste pečlivě nastudovali v době zaúčtování, správce daně vůbec pochopí a akceptuje anebo jestli tento výklad bude ještě v době kontroly platit?

 

Ve všech těchto případech můžete již dnes udělat a investovat málo, abyste za rok, dva či později nemuseli dělat a doplácet hodně.

Nabízíme Vám za nízký měsíční poplatek:

  • průběžnou i zpětnou kontrolu Vašeho účetnictví a daňových povinností,
  • zdarma zastupování při kontrole finančního úřadu,
  • záruku za to, že Vám nebudou doměřeny jiné nedostatky, než ty, na které Vás upozorníme a Vy je neodstraníte,
  • zdarma všechny následné kroky po kontrole jako je odvolání a zastupování v soudním řízení, pokud přes naše ujištění Vám správce daně doměří daň,
  • zdarma odvolání a slevu na zastupování v soudním řízení, pokud Vám správce daně doměří z nedostatků, na které jste byli upozorněni a neodstranili je.

Výše měsíčního poplatku závisí na objemu Vaší činnosti a riziku kontroly.
Drobné fyzické osoby a neziskové organizace již od 89 Kč měsíčně.
Podnikatelské právnické osoby od 899 Kč měsíčně.

Za sjednaná období Vám ručíme i tři roky po ukončení smlouvy.