Online poradna

Otázka:

Nabytí majetku restitucí a daň z příjmu

„Počátkem roku 2002 mi můj otec daroval pozemky - ornou půdu, kterou získal vrácením v restituci. Díky tomu, že pozemky byly vydány v restituci, jsem byla osvobozena od daně darovací. Zajímá mě, zda-li v případě, že pozemky v letošním roce prodám, jsem povinna zaplatit z nich daň z příjmu či jsem právě na základě jejich získání po restituci v přímé řadě po otci osvobozena. “

Odpověď:

Ověřeno 2012 Osvobození od daně z příjmů pozemků, které získal Váš předek v řadě přímé restitucí, žádné není. Osvobození od daně z příjmu by mohlo nastat pouze z důvodu, že pozemky vlastníte více než pět let, tedy až v následujícím roce. (§4 odst (1) písm b). Ani zde se v případě darování nesčítá doba, kterou pozemky vlastnil otec a vy (tak by tomu bylo pouze v případě dědění). Základem daně pro Vás ale nebude celá hodnota pozemku, ale pouze Váš „zisk”. Tedy rozdíl mezi odhadní cenou v době darovacího řízení zjištěnou pro potřeby darovací daně a prodejní cenou. Odečíst si můžete i prokázané náklady v souvislosti s prodejem (právník, daňový poradce, daň z převodu nemovitosti - kterou budete rovněž muset zaplatit). V praxi je trochu problém, pokud v souvislosti s osvobozením vůbec ke zjišťování ceny v době darování nedošlo.