Online poradna

Otázka:

Osvobození prodeje bytu

V roce 2009 jsem dostala darem od rodičů byt, ve kterém jsem bydlela. Od roku 2011 se mnou v bytě bydlel přítel, kterého jsem si v roce 2012 vzala za manžela. V roce 2014 jsme rozšířili SJM a vložila jsem do něj tento byt, ve kterém jsme už ale nebydleli. V roce 2017 jsme byt prodali. Musíme zaplatit daň z příjmu FO, nebo je tento příjem od daně osvobozen, protože alespoň jeden z manželů splňuje podmínku že doba mezi nabytím vlastnického práva prodávajícím k nemovité věci a jejich následným prodejem přesáhla pět let. Děkuji za odpověď.
Odpověď:

Příjem z prodeje bytu v SJM se zdaňuje celý u jednoho z manželů. Můžete si vybrat u kterého.

Pokud se bude zdaňovat u Vás, využijete osvobození z titulu vlastnictví 5 let a daň neplatíte a příjem ani do přiznání neuvádíte. Pouze, pokud by příjem byl vyšší než 5 mil. Kč, doporučuji z opatrnosti nahlásit osvobozený příjem.

Pokud se rozhodnete, že se bude zdaňovat u manžela, on osvobození nebude moci využít a daň by musel zaplatit. pb