Online poradna

Otázka:

Prodej odpisovaného bytu

Prodávám byt v os. vlastnictví, který jsem v předchozích letech pronajímal a uplatňoval jako výdaj z pronájmu odpisy. Nyní jsem byt prodal a do daňového přiznání mohu oproti ceně za kterou prodávám uplatnit výdaje související s pořízením. Uplatňuji kupní cenu celou, za kterou jsem byt koupil nebo kupní cenu poníženou o uplatněné odpisy. Děkuji.
Odpověď:

Jako výdaj uplatníte zůstatkovou cenu bytu, tj. poníženou o uplatněné odpisy. pb