Online poradna

Otázka:

Odpisy při pronájmu v SJM

Dobrý den, máme s manželem v SJM výrobní halu, kterou pronajímáme od data pořízení. Daň z příjmu platím já ( manželka )- využívám paušál. Dotaz: Pokud zúžíme u notáře SJM a tato hala přejde do výhradního vlastnictví manžela, bude on moci při zdanění využít skuteč. náklady? Pokud ano, jak by se zjistila vstupní cena pro odpisy? - znaleckým posudkem? Děkuji za odpověď.
Odpověď:

Pokud nemáte další majetek v SJM, který pronajímáte a který zdaňujete Vy, může manžel zdaňovat příjmy už nyní, i když halu nevyčleníte do zúženého vlastnictví.

Pokud bude příjmy z haly (ať už ve společném nebo odděleném vlastnictví) uplatňovat manžel a neuplatňuje u jiných pronájmů paušální výdaje, může uplatňovat u haly skutečné výdaje.

Vzhledem k tomu, že hala je v majetku manžela od zahájení pronajímání, nebude se odpisovat ze současné odhadní ceny, ale ze skutečné ceny pořízení (kupní ceny + případných souvisejících výdajů na pořízení + případných výdajů na technické zhodnocení).

Protože hala dosud nebyla odpisovaná, bude se jednat o 1. rok odpisování. 

Více k této problematice můžete najít v Průvodci daní z příjmu pro OSVČ , který právě vychází - ale o zúžení SJM tam zrovna nice není :-(