Online poradna

Otázka:

Benefiční akce realizovaná s. r. o.

Dobrý den, klient chce pořádat nevýdělečnou (benefiční) akci, kdy pořadatelem by byla jeho firma (s.r.o.). Předmět podnikání má firma pouze ostrahu majetku a osob a služby neuvedené v přílohách 1 až 3. Firma je měsíční plátce DPH. Je to vůbec možné ve firmě takovou to akci pořádat? Jak mi se to případně řešilo v účetnictví ? Napadlo mě pouze rozdělit akci na zvláštní středisko. Moc děkuji za odpověď.
Odpověď:

Otázka, zda s.r.o. (tedy právnická společnost založená za účelem dosahování zisku) s předmětem podnikání ostraha majetku neporuší nějaký zákon nebo společenskou smlouvu, kterou mezi sebou uzavřeli společníci, pokud bude pořádat neziskovou benefiční akci je otázka na právníka. Bez znalosti společenské smlouvy a konkrétního obsahu akce nelze odpovědět.

Pokud takovouto akci s.r.o. uspořádá (ať už v souladu se zákony a společenskou smlouvou nebo v rozporu s ní), pak účtování na samostatné středisko je ideální řešení.

Pokud akce neslouží k dosahování příjmů, pak související náklady nebudou daňově uznatelné. Nezapomeňte, že souvisejícím nákladem je i zaúčtování této akce (mzda účetní za dobu, kdy  o akci účtovala nebo část faktury externí účetní, mzda ředitele, sekretářky popř. dalších osob za dobu, kdy se touto akcí zabývali a řada další režijních nákladů). Příslušné poměrné části nákladů by měli být na daném středisku.

Nezapomeňte, že pokud z benefiční akce nebudou žádné příjmy, pak není předmětem DPH a u všech souvisejících vstupů nebude nárok na odpočet DPH. Nezapomeňte u režijních nákladů poměrově zkrátit nárok na odpočet DPH. pb