Online poradna

Otázka:

Zdanění amatérských hudebníků

Dobrý den, jsme parta pěti kamarádů, amatérských muzikantů, hrajeme si jen tak pro radost. Někdy zahrajeme na narozeninách, na svatbách, občas i na zábavě. Na narozeninách a na svatbách hrajeme pro kamarády zadarmo, ze zábavy máme příjem. Jak máme, jako fyzické osoby, takový příjem zdanit, abychom měly všechno v pořádku a nedostaly se do problémů. Děkuji za Vaši odpověď. J H
Odpověď:

Pokud nemáte žádnou zastřešující právnickou osobu (spolek), ale vystupujete jako skupina jednotlivců, pak si každý řešíte zdanění sám.

Dle mého přesvědčení je zde obvykle rozpor mezi tím, co tvrdí zákon, a tím, co tvrdí správa daní:

Správa daní označuje vaši činnost jako nezávislé povolání s odůvodnění, že se jedná o opakovaný (nikoliv zřídkavý - příležitostný) příjem. Z toho plyne, že příjem je potřeba zdanit dle § 7 (jako příjem OSVČ), největší problém však při tomto výkladu je, že je  potřeba odvést i zdravotní a případně i sociální pojištění (ZP a SP). Záchranou z toho by mohlo být, že příjmy ze zábavy jsou celkově tak nízké, že náklady jsou stejné nebo vyšší (cestovné na zábavu, odpisy nástrojů, vedení daňové evidence popř. další výdaje) a pokud by zisk byl nulový, není co danit (ani co odvádět na ZP a SP).

Dle mého přesvědčení nelze Vaši aktivitu označit za povolání a proto by se měla zdanit dle § 10 (jako ostatní příjem) a to i v případech, kdy není příležitostná. Tam se neodvádí ZP ani SP, ale ani se neuplatní odpisy hudebních nástrojů - jen přímé výdaje.

V obou případech ale musíte podat na konci roku daňové přiznání.

Elegantním řešením by mohlo být hrát na Dohodu o provedení práce (teda předpokládám, že příjem každého z Vás za jedno vystoupení nepřesahuje 10 tis. Kč a že nemáte v jednom měsíci více placených akcí od jednoho organizátora zábav). Pak by Vám organizátor strhl 15 % a vy byste se nemuseli již o nic starat.

Dalším řešení by bylo si založit spolek, který by inkasoval příjmy ze zábav a za utržené peníze vám hradil všechny potřebné náklady. Pravděpodobně by nic nedanil, jen byste museli vést účetnictví spolku. pb