Online poradna

Otázka:

Daňové přiznání při nulových zdanitelných příjmech

„Společenství vlastníků byt. jednotek se zbytečně zaregistrovalo k dani z příjmu, žádné zdanitelné příjmy nemá. Místo nulového daň.přiznání jsem napsala čestné prohlášení, že v r.2005 nemělo SVJ žádné zdanitelné příjmy. Výbor ho odmítl podepsat, chtěl to černé na bílém, že existuje tato možnost. Je v nějakém zákoně tato eventualita popsána, abych jim to mohla doložit?“

Odpověď:

Zákon o dani z příjmu § 38m odst (8) písm a): „Povinnost podat daňové přiznání...nemápoplatník uvedený v § 18 odst. 3 (neziskové organizace pozn. autor), pokud nemá příjmy, které jsou předmětem daně, nebo má pouze příjmy od daně osvobozené (§ 19) a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 odst. 2), a nebo nemá povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9, (...)”


Takže pokud splňujete tuto podmínku, nemáte povinnost podávat přiznání ani prohlášení. Přesto může i tento poplatník mít povinnost podat přiznání dle zákona o správě daní § 40 odst (1): „Daňové přiznání nebo hlášení je povinen podat každý, komu vzniká v souladu s tímto zákonem nebo zvláštním předpisem tato povinnost, NEBO TEN, KOHO K TOMU SPRÁVCE DANĚ VYZVE.”


Zaslání prohlášení je vhodný a obvykle účinný prostředek jak předejít výzvě správce daně (který kontroluje všechny registrované subjekty, jestli podaly přiznání a chybějící obvykle vyzývá) a ušetřit si práci se sestavováním přiznání.