Online poradna

Otázka:

Zdanění zaměstnaeckých benefitů

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na následující. Když dá zaměstnavatel jako odměnu zaměstnanci ve formě dovolené (nebo mobilního telefonu). Jak se o dané záležitosti účtuje (hlavně o koupi dovolené zaměstnavatelem) a jak je to daňově uznatelné? Je zřejmé, že hodnota dovolené bude součástí hrubé mzdy, ale jak s náklady na úhradu dovolené. Mockrát děkuji E.D.

Odpověď:

Pokud dovolená nebo mobilní telefon je sjednán jako součást odměny práci v pracovní smlouvě nebo mzdovém výměru nebo jiném vnitřním předpisu (což asi nebude), pak je pořízení účet 521 a náklad je daňově uznatelný a bude součástí mezd (dodaní se, odvede pojistné za zaměstnance i zaměstnavatele atd.)

Pokud se jedná o další benefit, pak je pořízení účet 528 a není pro zaměstnavatele daňově uznatelný.

Dovolená je do 20 tis. Kč ročně osvobozena od dodanění u zaměstnance, mobil se dodaňuje celý.

(Neboli je lacinější dát zaměstnanci prémie, ze kterých si mobil koupí, než mu dát mobil). pb