Online poradna

Otázka:

Škoda na pracovní cestě

Zaměstnanec uskutečnil prac.cestu vlastním vozidlem bez souhlasu zaměstnavatele k použití vlastního vozidla. Vlastní vinou havaruje a škoda je 75000 Kč, utrpí úraz. Havarijní pojištění nemá. Odpovídá zaměstnavatel zaměstnanci za škodu na vozidle a zdraví? Kdyby zaměstnavatel souhlasil s použitím auta, odpovídal by za škodu a zdraví stejně, jako když nesouhlasil? A jak by se řešila situace, kdyby zaměstnanec nehodu nezavinil a 1) měl souhlas zaměstnavatele s použitím vlastního auta nebo 2) neměl souhlas s použitím vlastního auta? Děkuji za odpověď. Filipová

Odpověď:
  1. Pokud byl zaměstnanec vyslán vlakem nebo autobusem (nebo pěšky) na pracovní cestu a v době, kdy měl být na pracovní cestě někam jel svým osobním vozidlem, pak určitě nebyl na pracovní cestě a pokud takto činil v pracovní době, asi má absenci.
  2. Pokud byl zaměstnanec vylsán na pracovní cestu osobním automobilem, pak zaměstnavatel vždy odpovídá za pracovní úraz a škodu, kteoru při výkonu práce utržil, i když jí zaviní sám zaměstnanec.
  3. V případě, že zaměstnanec způsobil zaměstnanci porušením nějákých předpisů (pracovních, obecně závazných jako např. dopravních), může zaměstnavatel po něm (v zákonem stanovené míře) chtít náhradu.

Bod 2. a 3. jsou samostané problémy, taže zaměstnanec může chtít škodu po zaměstnavateli a zároveň zaměstnanec po zaměstnanci. Více a podrobněji na právníka a ne v daňové poradně Smile. pb