Online poradna

Otázka:

Kursy v cestovních náhradách pokud není záloha

Dobrý den, mám problém s přepočtem kurzů u dvou měn. Zaměstnanec odjel na ZPC dne 4.10. aniž by mu byla vyplacena záloha. 4. a 5. 10. strávil v Česku, kde si až 5.10. směnil Kč na Eura. Večer přejel hranice s Polskem. Dne 6.10. si musel v Polsku směnit část Eur na PLN. Jaké kurzy použít, když vyúčtování celé ZPC bude v českých korunách? Zaměstnanec doložil jak směnu Kč na Eura v ČR, tak směnu EUR na PLN v Polsku. Děkuji.

Odpověď:

Z textu mně vyplývá, že směnu provedenou 5.10. financoval zaměstnanec ze svých vlastních prostředků.

Tedy zaměstnavatel mu nedal žádnou zálohu a na konci pracovní cesty dostane od zaměstnavatele celou částku v korunách. V účetnictví se to objeví jako jediná položka 512 - 333 - (Kč, na které má nárok). Všechny doklady v PLN popř. jiných měnách jsou jen přílohou k vyúčtování a jednotlivě o nich účtovat nebudete.

Otázkou je, jak se dopočítat ke správnému počtu korun, na které má nárok.

Asi nejjednoduší správný způsob je uhradit mu jeho skutečné výdaje + nárok na stravné.

  1. Hotové výdaje ve výši prokázané v PLN přepočtete na EUR kursem ze směnárny z Polska.
  2. Přičtěte k tomu EUR, na které měl nárok jako stravné a kapesné popř. EUR, které utratil a má nárok na náhradu (pokud něco platil v EUR)
  3. Součet přepočtete na Kč kursem, za který si nakoupil EUR.
  4. Přičtěte Kč, které hradil za další výdaje (pokud takové byly) a nárok na české stravné v Kč.

Tedy žádný  kurs ČNB nemusíte při výpočtu ani při účtování použít.

Uvedený způsob nelze použít, pokud by směnu na eura provedl v ČR zaměstnavatel a dal mu eura jako zálohu na pracovní cestu! pb