Online poradna

Otázka:

Zdanění dodatečně vysouzeného odstupného

K 30.11.2010 skončil můj pracovní poměr výpovědí z organizačních důvodů (§52, písm. a) ZP) s nárokem na 3 měsíční odstupné. Zaměstnavatel mi však po skončení pracovního poměru odstupné nevyplatil. Proběhl soud a na základě jeho rozhodnutí mi bývalý zaměstnavatel odstupné včetně úroků z prodlení vyplatil až letos v květnu, tedy po 2,5 letech. Odstupné ani úroky bývalý zaměstnavatel nezdanil a částku mi vyplatil v plné výši přesně podle rozhodnutí soudu. Od roku 2011 pracuji jako OSVČ a podávám tedy vlastní daňové přiznání. 1. Na čí straně je v tomto případě daňová povinnost, na straně bývalého zaměstnavatele nebo na mé? 2. Pokud na mé, jak mám postupovat při podání daňového přiznání za rok 2013, aby toto odstupné bylo zdaněno 15% sazbou a jak do DP zanést úroky z prodlení?

Odpověď:
  1. Pokud jste v současné době OSVČ, je daňová povinnost na vaší straně. Vy přiznáte všechny vaše příjmy (z OSVČ, zaměstnání, nájmů, úroků, prodejů věcí atd.). A to nezávisle na tom, zda Vám zaměstnavatel sráží zálohy na daň nebo ne (jedná se o zálohy, ke kterým v přiznání provedete vyúčtování).
  2. Postupovat budete úplně stejně, jako kdyby Vám částku zdanil, akorát nevyplníte rubriku "zálohy zaplacené zaměstnavatelem".
  3. Na úroky lze hledět jako na příjem související s Vaším zaměstnáním (a vyplnit rovnou celou částku do § 6), jako na úroky (a uvést je do § 8) nebo jako sankci - ostatní příjem (a dát je do § 10). Myslím, že spráce daně nebude zpochybňovat žádný z uvedených postupů, protože vždy vyjde stejná daň. pb