Online poradna

Otázka:

Paušální daň a zaměstnání

Dobrý den, jsem OSVČ a v tomto novém roce jsem si zažádal o uplatnění paušálního daňového režimu. Nyní bych však chtěl krom OSVČ, pracovat na zkrácený úvazek. Zajímalo by mě, jestli je to možné a je to v souladu s paušálním režimem nebo ne. A pokud není, tak jestli by tato nová skutečnost porušovala podmínky pro uplatnění paušálního režimu, tudíž by se zrušil automaticky. Je ale v tomto případě za porušení nějaký postih nebo něco jiného, co by mělo negativní dopad?
Odpověď:

Pokud v rámci paušálního režimu vstoupíte do zaměstnání, mohou nastat 3 případy:

A) veškerá vaše odměna za rok 2021 je zdaněna srážkovou daní (tzn. nepodepsal jste prohlášení a máte pouze dohody o provedení práce do 10 tis. Kč a/nebo jiná smlouva do 3 500 Kč měsíčně) - pak se nic neděje, pokračujete v paušální dani, jako by žádné zaměstnání nebylo

B) v některém měsíci je odměna zdaněna zálohovou daní, ale do konce roku skončíte (k 1. 1. 2022 již nejste zaměstnán) - v placení záloh paušálního režimu dále pokračujte, i v roce 2022, ale za rok 2021 máte povinnost podat přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojišťovny v řádném termínu. Zaplacené měsíční zálohy uvedete v přiznání (přehledech) a případný rozdíl doplatíte nebo vyžádáte zpět. V roce 2022 pokračujete v paušálním režimu.

C) v některém měsíci je odměna zdaněna zálohovou daní, a k 1. 1. 2022 v tom stále pokračujete v zaměstnání  - v placení záloh paušálního režimu pokračujte do prosince 2021, ale za rok 2021 máte povinnost podat přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojišťovny v řádném termínu. Zaplacené měsíční zálohy uvedete v přiznání (přehledech) a případný rozdíl doplatíte nebo vyžádáte zpět. Pro rok 2022 již v paušálním režimu nejste ani o něj nemůžete požádat.

Více a podrobněji se dočtete v Průvodci daní z příjmu pro OSVČ, který právě vychází. pb