Online poradna

Otázka:

Dar dceři do zdravotnictví

Jsem soukromý lékař-fyzická osoba.Mohu sponzorovat svou dceru zubařku při nákupu zdravotnického zařízení( zubní křeslo a další nutné přístrojové vybavení zubní ordinace.Mohu si tento dar odečíst ze svého daňového základu.Děkuji za odpověď.
Odpověď:

Darovat své dceři dar na nákup svého lékařského vybavení určitě můžete a pro dceru se by určitě jednat o osvobozený příjem (pokud by přesáhl 5 mil. Kč, musí jej oznámit).

Otázkou je, zda si takovýto dar je možné uplatnit jako dar do zdravotnictví, tedy jako odčitatelnou položku.

Podle mého názoru by soud při rozhodování, zda lze dar uplatnit jako odčitatelnou položku, posuzoval, zda při darování převažoval aspekt, že se jedná o příbuzného nebo aspekt, že chcete podpořit naše zdravotnictví.

Pokud každý rok sponzorujete české zdravotnictví různými dary a letos to shodou okolností vyšlo na Vaši dceru, pak asi soud přesvědčíte, že převažuje aspekt dobročinnosti nad rodinnými vztahy. V ostatních případech se obávám se přikloní k názoru, že převažuje rodinný aspekt.

Jak se k daru postaví Váš správce daně těžko odhadnout, ale pokud si neuvědomí, že se jedná o Vaši dceru (různé příjmení, různé bydliště) pak Vám to s největší pravděpodobností uzná. pb