Online poradna

Otázka:

Mám platit daně v zahraničí, když nevím jestli jsem někoho pověřil podáním přiznání?

Dobrý den, prosím pokud není dotaz pro ostatní relevantní, jsem ochoten i zaplatiti za odpověď, kolik stojí odpověď? V roce 2018 jsem necelých 6 měsíců pracoval v Dánsku pro českou firmu jako OSVČ. Koncem roku 2019 mi přišla z Dánska složenka, že mám uhradit daň z přijmu. Obrátil jsem se na firmu pro kterou jsem jako OSVČ v Dánsku pracoval, a ta mi napsala toto: Firma xxxx začala pracovat na zakázce xxxxx, jednalo se o práci na stavbě, a předpokládalo se, že tam nebude působit více než 12 měsíců a tudíž jí tam nevznikne stálá provozovna(z titulu stavby). Pokud by to tak bylo, všechny lidi, co tam zaměstnávala a měli příjem a nepobývali by na území DK déle než 183 dnů v roce, nemuseli by tam jako fyzické osoby nic danit. 2.Jelikož firma překročila dobu zakázky nad 12 měsíců ( v listopadu 2018), vznikla jí stálá provozovna a musela se dnem, kdy tam byla 12 měs. zpětně zaregistrovat o počátku zakázky, zdanit tam své příjmy ze zakázky jako právnická osoba a ZÁROVEŃ VŠECHNY FYZICKÉ OSOBY, které tam zaměstnávala,museli zpětně od počátku zaplatit daň z příjmů získaných na území DK bez ohledu kolik dní pobývali na území DK. Toto se dalo udělat jedině podáním daňového přiznání za období r. 2018. Toto provedla dánská daňová kancelář za pracovníky, kteří jim podepsali plnou moc (vč. vás). Je to odpovědnost každého pracovníka osobně. Firma xxx tyto daně z příjmů na území DK pracovníkům nestrhávala – nešlo to zpětně a proto si každý pracovník musel podat sám daňové přiznání. Firma xxx to pouze zprostředkovala u daň. poradců v DK. 3.Sociální a zdravotní se platí vždy jen jedenkrát v EU, a to ve státě, který vám vydá A1, což u vás byla ČR – proto nemáte povinnost z příjmů získaných v DK platit soc. a zdr. poj. To si platíte v ČR. Pokud uhradíte daň, kterou vám SKATTE vyměřil, nic jiného po vás vymáhat nebudou a nic jiného vám chodit nebude. Je to pravda? Já jsem opravdu nějakou plnou moc podepsal, ale žádné podklady k danění jsem nepředložil, nevím na základě čeho DK daň vyměřilo. Ani mě firma o této změně neinformovala, za rok 2018 jsme provedl řádně daňové přiznání v ČR. Můžu se nějak bránit? Opravdu musím zaplatiti daň z přijmu v Dánsku? Pokud ano, na základě čeho byla spočítaná? Můžu tu odpovědnost nějakým způsobem přenést na firmu xxxx pro kterou jsem jako OSVČ pracoval? Předem moc děkuji za odpověď. S pozdravem D.A.
Odpověď:

Vzhledem k tomu, že není jasné, k čemu jste firmu plnou mocí pověřil udělat, jakou konkrétní smlouvu jste s firmou měl a neznám ani detailně dánské zákony, tak se ke správnosti celého postupu vyjádřit nedokáží.

Každopádně podklady pro přiznání v Dánsku byly částky, které Vám firma za práci v Dánsku vyplácela. Ostatní potřebné údaje mohly být v plné moci.

Ale zkusím hádat:

Vy jste se sice dohodl na práci s českou firmou na tzv. švarc-systému (tj. že formálně budete OSVČ a po obsahové stránce budete vlastně vykonávat činnost zaměstnance), ale dánské úřady měly bystřejší pohled, než je současný pohled českých úřadů, vaši práci ohodnotili jako práci zaměstnance (formální česká smlouva, která to měla vyvracet je nezajímala) a v tom případě postupovali zcela správně (daň za zaměstnance stálé provozovny umístěné v Dánsku se odvádí v Dánsku). Takže formálně mohl byl postup z hlediska dánských daňových úřadů správný a vy se nemáte proti čemu bránit. Částku zaplacenou v Dánsku si můžete zohlednit v dodatečném přiznání za rok 2018 na české dani k příjmu.

Druhá varianta může být, že firma chybně oznámila dánským daňovým poradcům, že jste byl zaměstnanec a nikoliv dodavatel. V tom případě vznikla chyba na straně firmy a celý postup byl chybný. Pak byste asi měl trvat na tom, aby své pochybení firma napravila.

pb