Online poradna

Otázka:

DPH ze zprostředkování prodeje družstevního bytu

Dobrý den, upozornil jsem realitní kancelář, že převod družstevního podílu je osovobozen dle § 54 odst. (1) písm. a) zákona o DPH a zprostředkování prodeje podílu je osvobozeno dle § 54 odst. (1) písm. y). Bylo mi však odpovězeno : ve vztahu s naší činností se jedná o zprostředkování obchodu jako takového a od se DPH prostě nedá oddělit. Uvedené se vztahuje na společnosti, které mají dle par.54 činnost finanční činnosti, což naše RK nemá a mít nebude. Můj dotaz tedy zní, zda odpověď realitní kanceláře je správná, protože ve znění § 54 odst. (1) písm. y) OZ nic takové ho nevidím. Děkuji P K
Odpověď:

I já jsem dlouhou dobu zastával obdobný názor jako Vy - viz např. má 4 roky stará odpověď:  https://www.adar.cz/online-poradna/11637-zprostredkovani-prodeje-druzstevniho-bytu-a-dph .

Pokud si však přečtete poslední rozsudky Evropského soudního dvora na otázku osvobození prodeje cenných papírů od DPH a osvobození zprostředkování prodeje cenných papírů, zjistíte, že výklad není tak jednoduchý a jednoznačný. Nevím, jestli tam najdete přímo něco použitelného pro převod podílu na bytovém družstvu a jeho zprostředkování, ale z ostatních názorů ESD by se dalo dovodit to, co pravděpodobně měla na mysli realitní kancelář: že prodej družstevního bytu pro většinu vašich zákazníků není ekonomickou činnost (proto tam nebude DPH), a ne osvobozenou ekonomickou činnost, jak se domníváte vy. A protže prodej družstevního bytu nepodnikatelem vůbec do § 54/1/a nespadne, tak činnost realitky nenaplňujete podmínky § 54/1/y. (Realitka poskytuje zprostředkování něčeho co není ekonomickou činností, nikoliv zprstředkování ekonomické činnosti osvonbozené podle § 54/1/a). Ale jistotu, že je to tak správně Vám poskytnout nemohu. pb