Online poradna

Otázka:

Booking.com a DPH

Pronajímám pokoj přes Booking. Nejsem plátce DPH. Booking mi vystavuje fakturu na 13% provizi. Na faktuře je uvedeno Booking.com B.V.P.O.Bo x 16 3910 0 0 BP Amsterd amNizo zemskoFax: T elefo n: 8 0 0 -143437DIČ: NL8 0 57 349 58 B0 1Reg istro váno v Nizo zemí p o d číslem:310 47 344www.b o o king .com Bylo mi řečeno, že musím z té provize odvést ČR DPH. Nerozumím tomu, proč bych měla. Však bych část odváděla 2x. Můžete mi prosím poradit? Nechápu proč bych měla odvádět ještě něco z mého již zaplacené nákladu. Vysvětluji si to špatně já nebo, ten, kdo mi dělá přiznání? Děkuji
Odpověď:

Vzhledem k tomu, že ubytovací služba je realizována v ČR, musí být i DPH ze zprostředkování odvedeno v ČR (a ne v Nizozemí).

Boocking.com se o české DPH starat nemíní (nezaregistroval si pobočku v ČR), proto tuto povinnost máte Vy.

Musíte se zaregistrovat jako identifikovaná osoba (v okamžiku prvního zprostředkování ubytování) a z došlých faktur odvádět v ČR DPH (a podávat přiznání k DPH).

Pokud se zaregistrujete a oznámíte společnosti Booking.com vaše přidělené VAT Id (DIČ), pak přestane odvádět DPH v Nizozemsku a budete mít faktury o tuto částku nižší. DPH se pak nebude odvádět dvakrát.

Pokud si chcete tyto náročné kroky ušetřit, nesmíte pro zprostředkování využívat zahraniční společnosti, ale musíte si klienty shánět přes české zprostředkovatele. pb