Online poradna

Otázka:

Rezidenství studentů

Jsou studenti, kteří mají na území ČR trvalý byt a zdržují se zde po celý rok, daňoví rezidenti či nerezidenti, pokud si chtějí přivydělat na brigádě?
Odpověď:

Studenti, kteří se v ČR zdržují pouze za účelem studia a po ukončení se hodlají vrátit nejsou rezidenty ČR i když se celý rok zdržují ve stálém bytě na území ČR.

Studenti, kteří jsou ze země, se kterou podepsala ČR smlouvu o zamezení dvojího zdanění a kromě stálého bytu v ČR disponují stálým bytem v této zemi (např. jezdí jednou za 3 roky na prázdniny "domů" k rodičům) budou rezidentem pouze té země, se kterou mají užší osobní a hospodářské vztahy. Což většinou nebude ČR a to ani v případě, že studium není jejich jediný důvod pobytu v ČR.

Studenti, kteří jsou ze země, se kterou ČR nepodepsala smlouvu o zamezení dvojího zdanění a nejsou zde pouze za účelem studia, po kterém se hodlají vrátit zpět budou rezidenty ČR.

U ostatních je nutné posoudit individuálně, viz např. https://www.adar.cz/41-zdaneni-zahranicnich-prijmu kapitola 1 (u studenta pak častěji vzniká situace, kdy je rezidentem v zemi, kde nemá žádné příjmy).

Každopádně ve většině případů se tato skutečnost pro zdanění na brigádě neprojeví, protože slevu na poplatníka i slevu na studenta popř. srážkovou daň uplatníte u rezidenta i nerezidenta stejně. pb