Online poradna

Otázka:

DPH z darovaného parkoviště a nárok na odpočet při vzniku plátcovství

společnost s.r.o. -neplátce DPH provedla výstavbu BD včetně parkoviště, po prodeji BD se stala plátcem DPH,parkoviětě+ musíme z daru městu odvést DPH, darovací smlouva byla vyhotovena v době , kdy už byla společnost plátcem DPH. Na vstupu jsme si žádný odpočet DPH neuplatnili. Děkuji za odpověď. H
Odpověď:

Na vstupu (za první zdaňovací období) si můžete uplatnit DPH na vstupu se vším, co souviselo s pořízením parkoviště, které mají datum zdanitelného plnění méně než 12 měsíců před dnem, kdy jste se stali plátcem DPH. pb