Online poradna

Otázka:

Zdanění daru akcií od zaměstnavatele

Dobrý den, zaměstnanec české společnosti obdrží zdarma, jako odměnu, akcie americké mateřské společnosti. Akcie nejsou zdaněny zaměstnavatelem, zaměstnanec si je musí zdanit sám. Jedná se o příjem ze závislé činnosti? Na jakých řádcích daňového přiznání se uvádí? Musí se pro výpočet daně z příjmu hodnota akcií přepočtená na koruny navýšit o povinné pojistné? Děkuji
Odpověď:

Z dotazu mně není jasné, proč by dar akcií neměl být zdaněn zaměstnavatelem a proč by si jej měl zaměstnanec danit sám.

Určitě se jedná o příjem ze závislé činnosti, který se uvádí společně s ostatními příjmy ze zaměstnání v § 6.

Pokud skutečně nevznikla povinnosti zaměstnavateli zdanění povést, pak příjem s největší pravděpodobností nebude podléhat sociálnímu a zdravotnímu pojištění a základ daně se o pojistné nezvyšuje.

Pokud povinnost zaměstnavateli vznikla, pak je zcela zbytečné tento příjem vykazovat v přiznání; při zjištění tohoto pochybení bude daň doměřena zaměstnavateli nezávisle na tom, zda jej přiznáte či nikoliv.

Skutečnost, zda zaměstnavatel skutečně neměl daň odvést, by Vám potvrdil nebo vyvrátil daňový poradce, pokud mu ukážete smlouvu související s převodem akcií na Vás. pb