Online poradna

Otázka:

Postoupení závazku

OSVČ, který založil s.r.o. a nyní paralerně fungují oba. Z OSVČ se odkupuje majetek. V OSVČ již není moc peněz a zůstala tam nepslacené půjčky ve výši 300tis. od fyzické osoby nepodnikatele. Je možné postoupit nepslacenou půjčku do s.r.o.? Je to tak, že pokud by šlo k postoupení, musí OSVČ dodanit postoupení pohledávky, tedy zvýšit si ZD o 300tis.? V s.r.o. by se to poté jak účtovalo?děkuji
Odpověď:

Závazek vůči tomu, kdo poskytl 300 tis. Kč nelze bez souhlasu věřitele převést na jinou osobu.

Ani to není daňově výhodné, protože převodem závazku by původnímu dlužníkovi vznikl nepeněžní příjem (z toho, že ho někdo jiný - s.r.o. - zbavil dluhů) ve výši 300 tis. Kč, který by musel zdanit. (OSVČ nepostupuje pohledávku a postoupilo by závazek).

V s.r.o. by se zaúčtovalo 548/379 s tím, že náklad by nebyl daňově uznatelný. pb